Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych jako jedyne na rynku oferuje program Ubezpieczenie L4 skierowany do wszystkich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych/Żołnierzy w odpowiedzi na zmiany wprowadzone poprzez ustawę z dnia 24 stycznia 2014r. dotyczącą m.in. obniżenia wysokości świadczeń otrzymywanych przez Funkcjonariuszy Służb Mundurowych przebywających na zwolnieniu lekarskim do 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami.
 
Ubezpieczenie L4 umożliwia otrzymanie do 100% wysokości uposażenia przebywających na zwolnieniach lekarskich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych/Żołnierzy.
 
Możliwość ubezpieczenia on-line od 01 października 2014r.
 
Więcej informacji TUTAJ! lub na stronie www.ubezpieczeniel4.pl