Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej – JW 3941 (1946 – 1955)
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej (1955 - 1956)
Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (1956 - 1987)
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (1987 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Tradycje uczelnia wywodzi z Oficerskiej Szkoły Marynarki utworzonej w Toruniu w roku 1922. W roku 1928 nazwę uczelni zmieniono na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. W czasie wojny uczelnia była zmuszona do reaktywowania się na emigracji w porcie Devonport w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu II WŚ, rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 012/Org.  z dnia 18 stycznia 1946 r. postanowiono o sformowaniu w terminie do 20 lutego 1946 r. w Gdyni-Oksywie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, szkołę sformowano według etatu nr 20/43 o stanie osobowym 89 wojskowych i 34 kontraktowych. Jeszcze tego samego roku, rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 r. z dniem 30 kwietnia 1946 r. szkole nadano numer jednostki wojskowej nr 3941.
Do pierwszego przeformowania doszło na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0155/Org. z dnia 28 maja 1947 r. w terminie do dnia 15 lipca 1947 r. szkoła przeformowała się na etat nr 20/82 o stanie osobowym 97 wojskowych i 52 kontraktowych. W związku z dynamicznym rozwojem Marynarki Wojennej, rok później rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0105/Org. z dnia 31 maja 1948 r. znacznie wzmocniono kadrowo szkołę, przeformowując ją w terminie do dnia 1 września 1948 r. na etat nr 20/113 o stanie osobowym 180 wojskowych i 67 kontraktowych.
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0209/Org. z dnia 21 września 1949 r. Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej podporządkowano bezpośrednio pod dowódcę Marynarki Wojennej.
W 1950 roku na wskutek zmiany w przepisach dotyczących numerów jednostek wojskowych, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 092/Org. z dnia 11 maja 1950 r. z dniem 15 czerwca 1950 roku wycofano z użycia numer jednostki wojskowej 3941 przydzielony dla szkoły.
Kolejnego zwiększenia etatu szkoły dokonano rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0120/Org. z dnia 4 listopada 1950 r., w terminie do dnia 1 grudnia 1950 r. szkołę przeformowano na etat nr 20/198 o stanie osobowym 253 wojskowych i 101 kontraktowych.
W 1952 roku szkołę przeformowano na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 055/Org. z dnia 14 lipca 1952 r., w terminie do dnia 1 września 1952 r. przeszła ona na etat nr 20/268 o stanie osobowym 279 wojskowych i 113 kontraktowych.
Ważnym rokiem dla szkoły był 1955, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 027/Org. z dnia 29 czerwca 1955 r. w terminie do dnia 1 października 1955 r. szkoła została przeformowana na etat nr 20/346 o stanie osobowym 288 wojskowych i 173 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy szkoły na Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej.
Rok później rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 023/Org. z dnia 4 września 1956 r. w terminie do dnia 1 października 1956 r. szkołę przeformowano na etat nr 20/396 o stanie osobowym 273 wojskowych i 167 kontraktowych. Uczelnia 7 października 1956 r. otrzymała imię Bohaterów Westerplatte.
Ponieważ dynamika rozwoju marynarki wojennej nieco osłabła, w 1957 r. na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 046/Org. z dnia 15 czerwca 1957 r. w terminie do dnia 1 sierpnia 1957 r. szkołę przeformowano na etat 20/433 o stanie osobowym 218 wojskowych i 92 kontraktowych. Stan taki utrzymał się przez kolejne 3 lata, dopiero zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 052/Org. z dnia 1 lipca 1960 r. w terminie do dnia 30 listopada 1960 r. szkołę przeformowano na etat nr 20/492 o stanie osobowym 226 wojskowych i 103 pracowników cywilnych.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat szkoły nr 20/492 został przenumerowany na nr 74/003.
Do znacznego wzmocnienia etatowego doszło w związku z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 022/Org. z dnia 5 kwietnia 1972 r. w terminie do dnia 1 lipca 1972 r. szkołę przeformowano na etat nr 74/050 o stanie osobowym 333 wojskowych i 91 pracowników cywilnych.
W 65. rocznicę utworzenia OSMW, 1 października 1987 r., WSMW przemianowano na Akademię Marynarki Wojennej (AMW).
Obecnie studenci wojskowi kształcą się na pięciu kierunkach: nawigacji, mechanice i budowie maszyn, mechatronice, informatyce oraz systemach informacyjnych w bezpieczeństwie. Studenci cywilni mają z kolei do wyboru trzynaście kierunków: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, technologie kosmiczne i satelitarne, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych oraz pedagogikę. 
Ponadto oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kilkadziesiąt studiów podyplomowych (z reguły dwusemestralnych), w których tematyce i organizacji w pełni uwzględniono aktualne zapotrzebowanie oraz warunki rynkowe.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
 
STRUKTURA
 
 - Pion Rektora
 - Pion Ogólny
 - Pion Kształcenia
 - Pion Naukowy
 - Pion Administracyjny
 - Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
 - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 - Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Stanisław Mieszkowski (1.XII.1946 – 5.III.1947)
 - kmdr por. Adam Rychel (6.III.1948 – 4.VI.1948)
 - kmdr Robert Satanowski (4.VI.1948 – 7.X.1949)
 - kmdr Wiktor Rukiewicz (7.X.1949 – 5.XI.1951)
 - kmdr Mikołaj Rożkow (24.XII.1951 – 13.VI.1954)
 - kmdr Stanisław Leszczyński (13.IX.1954 – 18.X.1958)
 - kmdr Kazimierz Podrucki (29.I.1959 – 21.I.1966)
 - kontradm. Gereon Grzenia-Romanowski (21.I.1966 – 20.II.1969)
 - kontradm. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz (14.III.1969 – 19.XI.1969)
 - kmdr Edward Łączny (20.XI.1969 – 27.II.1971)
 - kontradm. Witold Gliński (27.II.1971 – 18.X.1983)
 - kmdr Jerzy Apanowicz (2.III.1984 – 10.XI.1988)
 - kontradm. Kazimierz Bossy (10.XI.1988 – 13.III.1993)
 - kontradm. Henryk Matuszczyk (13.III.1993 – 3.X.1994)
 - kontradm. Antoni Franciszek Komorowski (3.X.1994 – 18.XI.2003)
 - kontradm. Zygmunt Kitowski (18.XI.2003 – 26.IV.2007)
 - kontradm. Czesław Dyrcz (26.IV.2007 – 22.I.2015)
 - kontradm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (23.I.2015 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (21.IX.1949 - ?)
Minister Obrony Narodowej (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.