W dniu 15 grudnia 2014 roku w Rzeszowie ppłk Tomasz Gdak uroczyście przekazał dowodzenie 1 Batalionem Strzelców Podhalańskich ppłk Rafałowi Iwankowi.
    Zgodnie z rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Rafał Iwanek został dowódcą 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, jednej z największych jednostek podhalańczyków. Zdający obowiązki ppłk Tomasz Gdak został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.
     Uroczysty apel, przeprowadzony został na placu apelowym jednostki przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. Głównym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 1 bsp oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Ustępujący podpułkownik Gdak podziękował wszystkim swoim podwładnym za współpracę oraz zaangażowanie.
Dowódca Brygady gen. bryg. Wojciech Kucharski kierując się do nowego dowódcy batalionu powiedział: „Panie Pułkowniku Iwanek, przekazuje Panu wspaniały, zgrany zespół podhalańczyków. Jestem przekonany, że nigdy Pana nie zawiodą. Niech Pan dba o nich zawsze i pamięta, że to oni są sercem i siłą tej formacji. Jednocześnie życzę Panu samych sukcesów, pomyślności, żołnierskiego szczęścia oraz powodzenia, na nowej drodze dowódczej”. Podziękował także zdającemu obowiązki ppłk Gdakowi za wzorową służbę pełną sukcesów, które przełożyły się na Jego awans.
Tradycyjnie zdający obowiązki przekazał swojemu następcy przechodnią ciupagę podhalańską będącą symbolem władzy, a także odznakę pamiątkową 1 bsp z numerem 1, przysługującą dowódcy batalionu.
Podpułkownik Rafał Iwanek wcześniej służył w batalionie na stanowisku zastępcy dowódcy. Zwracając się do zebranych powiedział: „To wielki zaszczyt służyć wśród was i cieszę się że kolejne lata będę mógł spędzić razem z wami, w tak świetnie przygotowanym zespole zawodowców.(..) Kolejny rok dla jednostki będzie trudny, wchodzimy w ostatni cykl szkolenia, ale jestem pewny  ze razem z wami osiągniemy wszystkie zakładane cele”.
        W uroczystości oprócz żołnierzy wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, służb mundurowych, władz samorządowych, byli dowódcy 21 BSP i batalionu, dowódcy jednostek brygady, młodzież strzelecka a także sympatycy i przyjaciele 1 bsp.
 
* * *
 
ppłk Rafał Iwanek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych  im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, którą ukończył w 1997 roku. Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 5 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W 2007 ukończył studia na Akademii Obrony Narodowej, po których został wyznaczony na stanowisko oficera sekcji operacyjnej w 12 batalionie dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie. W 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich służy od 2008 roku zajmując kolejno stanowiska – szefa sekcji 2 i dowódcy kompanii. W 2001 r. pełnił służbę wojskową w Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie jako dowódca plutonu, a w 2004 roku – jako dowódca kompanii, gdzie dowodził siłami natychmiastowej odpowiedzi (RRF) samodzielnie realizując zadania w strefie odpowiedzialności batalionu. W roku 2009 zdobywał doświadczenie bojowe jako dowódca kompanii Zgrupowania Bojowego „BRAVO” PKW w Islamskiej Republice Afganistanu. W listopadzie 2011 roku rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich (1 bsp) w Rzeszowie. Z dniem 15 grudnia 2014 roku – Dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich.
 
Tekst: 21 BSP