Pancerniacy z 34. Brygady Kawalerii Pancernej (34BKPanc) z Żagania rozpoczęli szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań – Karliki.
 
Od wczesnych godzin porannych w Parku Sprzętu Technicznego trwały ostatnie przygotowania do rozpoczęcia pierwszego od kilku lat szkolenia poligonowego żołnierzy 34BKPanc. Pierwszym jego etapem, wykonanym sprawnie i bezproblemowo przez żołnierzy 1. Brabanckiego batalionu czołgów (1Bbcz) i batalionu logistycznego (blog), było przemieszczenie na obozowisko Karliki.
 
Punktualnie o godz. 9.00, po wydaniu rozkazu do marszu przez kpt. Marcina Wdowiaka, dowódcę 1. kompanii czołgów, kolumna Leopardów 2A5 drogą Mazura ruszyła na poligon. Następnie przemieszczenie rozpoczęły kolumny pojazdów kołowych, a na końcu kolumny piesze żołnierzy batalionu. W krótkim czasie sto procent ludzi i sprzętu, zgodnie z planem dotarło na miejsce.
 
Czołgi ustawiono w miejscach postoju w polowym PST, a żołnierze zostali zakwaterowani na terenie Obozowiska Wagonowego. Podsumowaniem pierwszego dnia był rozpoczynający szkolenie poligonowe uroczysty apel z udziałem dowódcy brygady, pułkownika dypl. Krzysztofa Pokropowicza, podpułkownika Krzysztofa Dąbrowskiego, pełniącego obowiązki szefa szkolenia brygady oraz dowódcy 1Bbcz podpułkownika Andrzeja Kasperskiego.
 
Dowódca brygady wskazał główne cele i zadania stojące przed czołgistami. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotę rozpoczynającego się poligonu, czyli dokończenie „przekwalifikowania” załóg z czołgów 2A4 na 2A5 oraz na szkolenie zgrywające w składzie załogi w realizacji zajęć taktycznych, ogniowych i rodzaju wojsk.
 
- Każdy poligon jest po to, by hartować osobowość. Jest też po to, by przeprowadzić zajęcia, których nie można zrealizować w garnizonie. To pierwszy poligon w nowej strukturze naszej brygady. Od czterech lat takiego szkolenia w brygadzie nie było, dlatego jest ono wyjątkowe. Macie tu udowodnić na co was stać. Stanowicie główną siłę brygady. Róbcie swoje i bądźcie z tego dumni.– motywował swoich podwładnych płk Pokropowicz.
 
Na koniec uroczystego apelu przybliżono najważniejsze kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania pododdziału w czasie szkolenia poligonowego i przeprowadzono cykl instruktaży z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz profilaktyki przeciwpożarowej. Defilada pododdziałów zakończyła apel i czołgiści rozeszli się do zajęć.
 
Tekst: kpt. Rafał Nowak
Foto: kpt. Rafał Nowak, chor. Rafał Mniedło