Ponad 200 żołnierzy batalionu dowodzenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc)doskonaliło swoje umiejętności na różnych obiektach świętoszowskiego poligonu podczas kilkudniowych dzienno-nocnych szkoleń taktyczno-ogniowych.
 
Już od wczesnych godzin porannych 27 stycznia 2015 roku żołnierze batalionu dowodzenia 10BKPanc rozpoczęli intensywne szkolenie zgrywając się w ramach pododdziału i doskonaląc swoje umiejętności specjalistyczne w różnych dziedzinach wojskowej profesji. „Łatwo nie będzie ale pokażcie na co was stać. Batalion przygotowuje się do poważnych zadań szkoleniowych i w wielu elementach musimy się jeszcze lepiej zgrać. Taktyka działania pododdziału w różnych warunkach, celne oko i mistrzostwo w wielu specjalistycznych elementach działania łącznościowca to nasze cele.” - mówił podczas rozpoczęcia szkolenia zastępca dowódcy batalionu - major Mirosław Płomiński.
 
W różnorodnych warunkach pogodowych przez kolejne trzy dni strzelnice i place taktyczne wypełniły się łącznościowcami 10BKPanc. Dowódcy pododdziałów od samego początku starali się urealnić szkolenie tak, aby żołnierze potrafili działać również w trudnych warunkach bojowych, w czasie stresu i zmęczenia kiedy przeciwnik utrudnia wykonywanie zadań. Ataki grup dywersyjnych zmuszały do ciągłej czujności. „Ochraniamy stanowisko dowodzenia, to jest najważniejsze miejsce naszej brygady. Musi być bezpieczne. W mojej drużynie praktycznie rozumiemy się bez słów. Dwa razy już odparliśmy próbę wdarcia się do stanowiska dowodzenia. Nie udało im się. Nawet schwytaliśmy napastnika”- z dumą informuje starszy szeregowy Paweł Kania. Oprócz praktycznego rozwinięcia stanowiska dowodzenia, jego ochrony i obrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa łączności, żołnierze podczas zajęć szkolili się w nawiązaniu łączności radiowej, prowadzeniu wymiany informacji oraz w działaniu podczas różnego rodzaju zagrożeń m.in. po ogłoszeniu alarmu powietrznego i alarmu o skażeniach.
 
Bardzo ważnym elementem kilkudniowego szkolenia było także sprawdzenie wyszkolenia ogniowego podczas prowadzenia przez żołnierzy ognia z różnych rodzajów broni strzeleckiej. Zmienna pogoda znacznie utrudniała prowadzenie celnego ognia. Jednak pomimo trudnych warunków atmosferycznych żołnierze pokazali wysoki poziom wyszkolenia. Podczas szkolenia prowadzone były również punkty nauczania ze szkolenia medycznego czyli „czerwonej taktyki” oraz aspekty specjalistycznej łączności. W ocenie dowódców pododdziałów podstawowe cele zajęć zostały osiągnięte a dalsze szkolenia przygotują żołnierzy batalionu dowodzenia do najważniejszych zadań jakie czekają 10BKPanc w tym roku.
 
Tekst : por. Anna Jagielnicka
Zdjęcia: kpt. Rafał Kozigrodzki, por. Anna Jagielnicka