W terminie od 9 do 23 luty 2015 roku pododdziały 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa wzięły udział w jednym z zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych w ciągu roku - szkoleniu wojsk w warunkach poligonowych.
W trakcie szkolenia poligonowego, które realizowano w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, Dowódca 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Rafał Iwanek wsparty oficerami i podoficerami sztabu batalionu przeprowadził 3 ćwiczenia z wojskami dla swoich pododdziałów. Głównym celem tych ćwiczeń była ocena stopnia wyszkolenia pododdziałów. Dowódcy każdego szczebla dowodzenia mogli się sprawdzić w dziedzinie planowania i dowodzenia podczas prowadzenia działań bojowych w ugrupowaniu batalionu w różnych sytuacjach na polu walki. Po raz pierwszy w trakcie ćwiczenia tego szczebla do kompanii ćwiczącej przydzielono pluton czołgów, sekcję wysuniętych obserwatorów oraz drużyny saperów, co uatrakcyjniło, a zarazem utrudniło wykonywane manewry i zadania. Podhalańczycy w czasie szkolenia odbyli szereg strzelań. Strzelali strzelcy z broni osobistej jak i z Bojowych Wozów Piechoty, prowadzili ogień artylerzyści oraz „przeciwpancerniacy” z użyciem z PPK SPIKE. Dodatkowo podczas szkolenia w Nowej Dębie mł. chor. Karol Możdżeń we współpracy z samodzielnym pododdziałem Antyterrorystycznym z Rzeszowa przeprowadził szkolenie dla strzelców wyborowych z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W trakcie szkolenia zorganizowano strzelania długodystansowe, strzelania w warunkach ograniczonej widoczności i strzelania specjalne.  Na zakończenie poligonu dowódca batalionu podziękował wszystkim żołnierzom za duże zaangażowanie i profesjonalizm jaki wykazali podczas szkolenia.
 
por. Łukasz Misiora – 1 bsp