W parku sprzętu technicznego 34. Brygady kawalerii Pancernej (34BKPanc) w Żaganiu przeprowadzono ważenie ciężkiego sprzętu, pod kątem dopuszczalnych norm w czasie transportu.
 
Przedsięwzięcie zorganizowali żołnierze sekcji logistyki (S-4) żagańskiej brygady, przy współudziale przedstawicieli 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 10. Brygady Kawalerii Pancernej, Starostwa i Urzędu Miasta Żary oraz Wojskowej Komendy Transportu z Wrocławia. Do ważenia zestawów z załadowanym ciężkim sprzętem wykorzystano dynamiczne wagi, udostępnione przez Wojewódzkie Laboratorium Drogowe Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z Wrocławia.
 
Ważenie miało na celu potwierdzenie maksymalnych nacisków na oś, występujących podczas przejazdów zestawów niskopodwoziowych z niemałym ładunkiem, jakim jest czołg Leopard 2A4 i 2A5. Szczególną uwagę zwrócono na problem nacisku jednostkowego na drogę.
 
Żagańska 34BKPanc jest prawdopodobnie pierwszą jednostką wojskową w Polsce, w której dokonano pomiarów dopuszczalnych nacisków. Analiza otrzymanych wyników pozwoli na zweryfikowanie i urealnienie otrzymanych danych w tym zakresie.
 
Tekst: mjr Dariusz Elak
Foto: st. sierż. Andrzej Domaszewicz