16 maja 2015 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się uroczystość przejęcia tradycji oraz wręczenia sztandaru Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) im. gen. broni Władysława Andersa w Krakowie.
W tej wyjątkowej uroczystości, gdzie po raz pierwszy COLąd-DKL stanęło na apelu w miejscu szczególnym - na Rynku Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, na zaproszenie dowódcy COLąd-DKL – gen. bryg. dr. Cezarego Podlasińskiego wzięli udział m.in. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz, który reprezentował prezydenta RP oraz dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, który w tym dniu pod Wawelem reprezentował Ministra Obrony Narodowej a także gen. bryg. Józef Nasiadka reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Swoją obecnością obchodzących swoje święto żołnierzy COLąd-DKL zaszczycili także przedstawiciele władz województwa małopolskiego i miasta Krakowa oraz parlamentarzyści, na czele z wojewodą małopolskim panem Jerzym Millerem (przewodniczącym Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru).
Na tak doniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć byłych żołnierzy generała Andersa, bohaterów walk pod Monte Cassino, których reprezentował pan profesor Wojciech Narębski.
W obchodach święta swoją obecność zaakcentowali także reprezentanci Bractwa Kurkowego w ich malowniczych strojach z tegorocznym królem Józefem Durbasem na czele. Jednocześnie przybył także Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Adam Gołębowski
Wśród zaproszonych gości znalazł się także Sekretarz Rady Ochrony Walk i Męczeństwa prof. Andrzej Krzysztof Kunert oraz Teresa Baranowska – Dyrektor Biura Rady.
Na uroczystość licznie przybyli dowódcy i przedstawiciele  jednostek wojskowych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz byli dowódcy, zastępcy, szefowie sztabów oraz kadra i pracownicy wojska 2 Korpusu Zmechanizowanego i Krakowskiego Okręgu Wojskowego a także dowódcy jednostek i instytucji służb mundurowych z całej Polski. Nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa różnych wyznań oraz społeczności akademickiej – zarówno szkolnictwa wojskowego jak i cywilnego.
Na krakowskim rynku z okazji uroczystości zgromadziła się młodzież, harcerze, poczty sztandarowe oraz sympatycy i przyjaciele COLąd-DKL a także turyści odwiedzający Kraków.
- Decyzją Ministra Obrony Narodowej Centrum Operacji Lądowych- Dowództwo Komponentu Lądowego  przejęło tradycje oraz imię wybitnego Polaka, legendarnego dowódcy 2. Korpusu Polskiego gen. broni Władysława Andersa walczącego na różnych frontach II wojny Światowej a wsławionego wyprowadzeniem wojska polskiego z Związku Sowieckiego poprzez trzy kontynenty aby wsławić się bohaterskimi czynami pod Monte Cassino, Ankoną czy Bolonią. Trzech świadków tych wydarzeń i podkomendnych naszego patrona mamy tu w Krakowie, towarzyszą nam we wszystkich naszych uroczystościach z czego jesteśmy niezmiernie dumni i wdzięczni za ich obecność w tak ważnych wydarzeniach dla nas – współczesnych żołnierzy kultywujących tradycję ich wyjątkowych czynów zbrojnych w czasie II wojny światowej. Chciałbym z tego miejsca zapewnić naszych kombatantów i weteranów o kultywowaniu ich tradycji i pamięci o żołnierzach 2. Korpusu Polskiego oraz wszystkich jednostek wymienionych w Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 13 marca 2015 roku dot. przejęcia dziedzictwa tradycji. – mówił w swoim wystąpieniu do gromadzonych na krakowskim rynku gospodarz spotkania – dowódca COLąd-DKL gen. bryg. dr Cezary Podlasiński.
Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru przez przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przez wojewodę małopolskiego Jerzego Millera nastąpiło wbicie gwoździ honorowych i gwoździa pamiątkowego w drzewce sztandaru. Zgodnie z tradycją pierwszy gwóźdź wbił w imieniu prezydenta RP zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz. Po nim kolejno zostało wbitych trzynaście gwoździ m.in. przez osoby reprezentujące resort MON, władze samorządowe, Bractwo Kurkowe oraz przedstawicieli kadry COLąd-DKL. Gwóźdź pamiątkowy w imieniu żyjących żołnierzy generała Andersa wbił uczestnik walk spod Monte Cassino – pan profesor Wojciech Narębski.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Starszy Bractwa Kurkowego pan Henryk Kuśnierz i pani Anna Maria Anders – córka generała Andersa –patrona COLąd-DKL.  Pani Anders ze względu na udział w równie ważnej uroczystości wojskowej jaką była promocja jej syna w Akademii Wojskowej w West Point nie mogła być obecna na uroczystości, jednak w specjalnie odczytanym  liście wyraziła swoją ogromną dumę i zaszczyt jakim jest dla niej bycie matką chrzestną sztandaru.
Z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na ufundowanie sztandaru dla COLąd-DKL wystąpił przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru – wojewoda małopolski Jerzy Miller. Ufundowanie sztandaru wydatnie wsparło Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe z Krakowa. Sztandar został wykonany wg projektu Zenona Ilnickiego – pracownika Sekcji Komunikacji Społecznej COLąd-DKL.
Po poświęceniu sztandaru przez dziekana Wojsk Specjalnych ks. płk. dr. hab. Stanisława Gulaka i dziekana Wojsk Specjalnych wyznania prawosławnego ks. ppłk. Jerzego Mokrauza przedstawiciel Prezydenta RP – zastępca szefa BBN dr Zbigniew Włosowicz wręczył sztandar dowódcy COLąd-DKL gen. bryg. dr. Cezaremu Podlasińskiemu który to przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu.
Święto COLąd-DKL było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń resortowych żołnierzom i pracownikom wojska COLąd-DKL. Okolicznościowe przemówienia były jednym z ostatnich punktów uroczystości, którą zakończyła defilada pododdziałów wojskowych i służb mundurowych na czele z  przemarszem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z Warszawy przy oprawie muzycznej Orkiestry Wojskowej z Krakowa.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Justyna Balik