16.Jarociński Batalion Remontu Lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historia batalionu zaczyna się już w roku 1945, kiedy to sformowano w Dęblinie 1 Samodzielny Batalion Inżynieryjno-Lotniskowy pod dowództwem kpt. inż. Czibizowa. Batalion został utworzony ponieważ potrzebowano specjalnej jednostki mogącej odbudować lotniska zniszczone podczas II wojny światowej. Zaraz po wojnie batalion praktycznie nie miał stałego miejsca bazowania, gdyż wykonywał zadania odbudowy lotnisk na terenie całego kraju, do sierpnia 1946 stacjonował w Łodzi-Lublinku odbudowując tamtejsze lotnisko. Następnie batalion skierowano nad morze do Oksywia gdzie wykonano kompleksową odbudowę bazy lotniczej „Babie Doły”. Latem 1948 batalion przeniósł się do Elbląga i operując stamtąd wyremontował i odbudował lotniska w Ornecie, Gdańsku, Mrągowie i Słupsku. Od roku 1951 batalion został zreorganizowany i zmienił nazwę na 16 Batalion Budowy Lotnisk. Kolejne sześć lat batalion przebywał w Grudziądzu, w czasie tym remontował i modernizował lotniska na terenie całego kraju. W roku 1957 batalion przenosi się do garnizonu w którym stacjonuje do dziś czyli do Jarocina, w kolejnych latach w ramach ćwiczeń batalion wybudował wiele lotnisk dla aeroklubów między innymi dla miast Rybnika i Nowego Targu, i właśnie społeczeństwa tych miast w dowód uznania ufundowały batalionowi sztandar, który wręczono na jarocińskim rynku 16 grudnia 1962. Kolejne lata to ciągłe doskonalenie swoich umiejętności żołnierskich i inżynierskich, dzięki czemu wybudowano i rozbudowano wiele lotnisk. Lata 90-te to nowe wyzwania dla batalionu, jednostka wielokrotnie pomagała przy pracach dla społeczności jarocińskiej, oraz pomagała w usuwaniu klęsk żywiołowych w regionie. Obecnie batalion jako nowoczesna struktura w polskiej armii jest jednostką która ma za zadanie szybko przywracać zdolność bojową zniszczonych w toku działań wojennych lotnisk, zgodnie z założeniami w ciągu 4 godzin ma być w stanie odbudować 1000 metrów zniszczonej drogi startowej. W związku z tym od 1 stycznia 2004 nazwę jednostki zmieniono na 16 Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych. Jednostka jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny do budowy powierzchni lotnisk, jak i ciężarówki, spychacze, koparki, maszyny drogowe. Od 29 maja 2006 roku batalion podlega pod 2 Brygadę Lotnictwa Taktycznego. Od 1 stycznia 2009 batalion zmienił nazwę na 16 Batalion Remontu Lotnisk, i związkiem taktycznym pod który podlega jest od 1 stycznia 2009 – 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 85/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przekazania sztandaru, przejęcia dziedzictwa tradycji i odznaki pamiątkowej 16. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych przez 16. batalion remontu lotnisk oraz ustanowienia dorocznego Święta i nadania nazwy wyróżniającej
 
1. 16. batalion remontu lotnisk przejmuje sztandar 16. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych.
2. 16. batalion remontu lotnisk:
1) przejmuje i z honorem kultywuje chlubne tradycje:
a) 16. batalionu budowy lotnisk (1945-2003),
b) 16. batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych (2003-2008);
2) przejmuje odznakę pamiątkową 16. Batalionu usuwania zniszczeń lotniskowych;
3) przyjmuje nazwę wyrożniającą „Jarociński”.
3.Ustanawia się doroczne Święto 16 batalionu remontu lotnisk w dniu 29 kwietnia.
 
DECYZJA Nr 174/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia patrona 16. Jarocińskiemu Batalionowi Remontu Lotnisk
 
1. 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk otrzymuje imię gen. bryg. Stanisława Taczaka.
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur (tu jeszcze napis 16 buzl)
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 16.brl
 - kompania zabezpieczenia
 - 1.kompania remontu lotnisk
 - 2.kompania remontu lotnisk
 - kompania maszyn inżynieryjnych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
kpt. Czibizow (1945 - 1946)
mjr Czesław Baczyński (1946 - 1947)
por. Stefan Hojce (1947 - 1948)
kpt. Jerzy Rudkowski (1948 - 1950)
por. Kazimierz Nowakowski (1950 - 1951)
por. Henryk Kurzajewski (1951 - 1953)
kpt. Jan Wróblewski (1953 - 1957)
kpt. Zdzisław Mydłowski (1957 - 1959)
mjr Ignacy Grzelak (1959 - 1966)
ppłk Kazimierz Krogulecki (1966 - 1978)
ppłk Czesław Kusiński (1978 - 1984)
ppłk Grzegorz Adamczak (1984 - 1998)
ppłk Stanisław Grabowski (1998 - 2002)
ppłk Witold Lubiński (2002 - 2003)
ppłk Mariusz Poczekaj (2003 - 2008)
ppłk Marian Borowiak (2008 - 14.XI.2012)
- ppłk Andrzej Galan (14.XI.2012 - 28.IV.2017)
- ppłk Jarosław Grzesznik (28.IV.2017 - 29.V.2020)
- cz. p.o. mjr Jacek Gochno (29.V.2020 - 5.X.2020)
- ppłk Jacek Gochno (5.X.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Korpus Obrony Lotniczej (? - 29.V.2006)
2.Brygada Lotnictwa Taktycznego (29.V.2006 - 31.XII.2008)
2.Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (1.I.2009 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.