Każdy, kto pełni służbę w Wojsku Polskim wie jak ważne jest dobre i rzetelne Ubezpieczenie na Życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Wojska Polskiego.
Dlatego wychodząc temu naprzeciw Forum Grup Zawodowych od stycznia 2016 wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. oraz z  Towarzystwem Generali Życie T.U. S.A. wprowadziło najlepszą OFERTĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA SŁUŻB MUNDUROWCH, PRACOWNIKÓW CYWILNYCH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW/PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.
Przygotowana oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Funkcjonariuszy oraz Pracowników Służb Mundurowych. Osoby przystępujące do ubezpieczenia od 01.01.2016 do 01.03.2016 mają całkowicie zniesione karencje. Ubezpieczeni mogą wybrać jeden z sześciu wariantów dostępnych u dwóch ubezpieczycieli:
Oferta Generali jest ewidentnie skierowana do osób młodszych, ponieważ w swoim zakresie zawiera świadczenia z tytułu urodzenia dziecka natomiast w ofercie Warty możemy znaleźć świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w związku z leczeniem nerwic spowodowanych wykonywanym zawodem.
Ponadto Warta daje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia Emerytom na takich samych warunkach jak funkcjonariuszom służby czynnej, co jest wyjątkiem na rynku! (Emeryt może przystąpić do ubezpieczenia przed ukończeniem 55 roku życia i pozostać w nim do ukończenia 70 roku życia a następnie przejść na indywidualną kontynuację).
 
Forum Grup Zawodowych po zmianie ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zrównaniu  zasiłków chorobowych  z systemem powszechnym dla służb mundurowych jako pierwsza i jedyna organizacja stworzyła Ubezpieczenie L 4 , które funkcjonuje kolejny rok i cieszy się nieustającym zainteresowaniem wśród wszystkich Służb Mundurowych.
 
Dodatkowo oferujemy Program Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Materialnej z Ochroną Prawną dla Służb Mundurowych obejmujący oczywiście Żołnierzy Wojska Polskiego. Zaletą programu jest to że nie posiada on żadnych udziałów własnych w szkodzie, a składka miesięczna wynosi tylko 10 zł. 
 
Do ubezpieczenia na życie oraz odpowiedzialności cywilnej można przystąpić w taki sam sposób jaki ubezpieczenia L4, on-line poprzez stronę www.ubezpieczeniel4.pl wypełniając elektroniczny formularz lub wypełniając deklaracje papierową załączoną na stronie. 
 
Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia można uzyskać na stronie www.ubezpieczeniel4.pl pod zakładką służby mundurowe lub pod nr telefonu 22 622 12 01, 22 696 96 86 fax; 22 628 30 86 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.