Ośrodek Szkolenia Leopard (OSL) 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) oprócz szkolenia specjalistycznego załóg czołgu Leopard 2A 4 i 2A 5, prowadzi także szkolenia personelu technicznego. Jedno z takich szkoleń odbywa się właśnie teraz.
 
Świętoszowski OSL to jedyny ośrodek szkoleniowy w Wojsku Polskim prowadzący szkolenie dla specjalistów technicznych sprzętu rodziny Leopard. Szkoli się w nim specjalistów remontowych z zakresu uzbrojenia i podwozia czołgów na potrzeby dwóch brygad pancernych należących do Czarnej Dywizji, to jest 10BKPanc i 34BKPanc. Ponadto ośrodek przygotowuje mechaników na potrzeby innych jednostek remontowych, takich jak 11 batalion remontowy z Żagania  czy  dla Rejonowych Warsztatów Technicznych.
 
Zakres wiedzy i umiejętności przekazywanej słuchaczom na kursach umożliwia wykonywanie zaawansowanych napraw czołgów Leopard 2. - Aktualnie kurs specjalistów logistyki prowadzi dwa szkolenia specjalistyczne mechaników. - powiedział kierownik kursu specjalistów logistyki kapitan Waldemar Smętek - Od 8 Lutego prowadzimy kurs mechaników podwozia Leopard 2A4, na którym szkoleni zapoznani zostali z budową i eksploatacją podwozia czołgu. Obecnie są na etapie nauki wykonywania obsług i remontu podwozia czołgu.
 
Kursanci wykonują obsługi pod okiem instruktorów ośrodka: starszego sierżanta Karola  Madeja i starszego kaprala Mariusza Nikifura, przy współpracy z mechanikami kompanii remontowej 10BKPanc dowodzonymi przez starszego sierżanta Witolda Szpunara i starszego sierżanta Tomasza Sokoła.
 
Możliwość współdziałania podczas wykonywania obsług i napraw na stanowiskach remontowym w hali remontowej sprzyja podnoszeniu poziomu umiejętności szkolonych żołnierzy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi ośrodka i pododdziału remontowego wozy bojowe są obsługiwane i naprawiane na wysokim poziomie  co korzystnie wpływa na sprawność czołgów 10BKPanc.
 
- Na szkoleniu kursowym mechaników podwozia czołgu Leopard 2A4 wykonuję czasami bardzo skomplikowane naprawy. Do takich czynności należy na przykład  rozdzielanie zespołu napędowego czy wymiana elektromagnesów. To jest inspirująca praca i daje wiele satysfakcji. A jednocześnie zmusza do ciągłego  pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. – stwierdził uczestnik kursu starszy kapral Paweł Guzik z 10BKPanc.
 
Drugim, aktualnie trwającym kursem technicznym jest kurs mechaników uzbrojenia czołgu. Po serii wykładów rozpoczęła się praktyczna nauka budowy i eksploatacji uzbrojenia czołgu Leopard. Po zapoznaniu się z tą tematyką szkoleni będą zdobywać wiedzę z obsługi i remontu uzbrojenia czołgu.
 
Jednym z elementów kursu są okresowe sprawdziany. W dniu 21 kwietnia odbył się sprawdzian teoretyczny i praktyczny po pierwszym etapie szkolenia. Po zaliczeniu testu pisemnego, w części praktycznej każdy szkolony wybierał losowo pytania. - Wylosowałem zadanie do którego byłem bardzo dobrze przygotowany. Był to montaż i wymiana zasobnika w pompie HKV. – powiedział starszy szeregowy Jarosław Piękoś z 34BKPanc.
 
Po zakończeniu całego szkolenia, za ok 2 miesiące kursantów czekają jeszcze egzaminy końcowe. - Nasi absolwenci zasilają szeregi pododdziałów bojowych i logistycznych 11DKPanc. Pomimo trzy i pół miesięcznego szkolenia często jeszcze po zakończeniu szkolenia kontaktują się z nami w sprawach skomplikowanych usterek. Wtedy konsultujemy niesprawności, z którymi nie mogą sobie poradzić. – powiedział chorąży Arkadiusz Kumaszka, szef sekcji szkolenia specjalistów logistyki – Należy podkreślić, że tematyka związana z mechaniką podwozia czy uzbrojenia jest bardzo obszerna. Aby ją opanować trzeba w wolnych chwilach wymieniać się doświadczeniami z kolegami. Cieszy nas gdy absolwent kontaktuje się z nami i chwali się swoimi osiągnięciami zdobytymi podczas wykonywania skomplikowanych operacji remontowych, które samodzielnie wykonał.
 
- Kadrę instruktorską Ośrodka Szkolenia Leopard stanowią byli żołnierze batalionów, posiadający  duże doświadczenie w wykonywaniu napraw i obsług czołgów.– podsumował komendant ośrodka major Krzysztof Kacperek – Wiedzę i umiejętności z zakresu budowy czołgu Leopard 2 uzupełniamy  na kursach w Niemczech, między innymi w szkole wojsk technicznych Bundeswehry w Aachen. Wszelkie kwalifikacje, a także rozwiązania metodyczne z jakimi spotykają się nasi instruktorzy za granicą wdrażamy w naszej codziennej działalności szkoleniowej.
 
Tekst: OSL
Zdjęcia: Katarzyna Przepióra