16 kwietnia br. oddano do druku kolejną publikację Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich, której promocja odbędzie się 6 maja br. podczas obchodów 65. rocznicy powstania 22. Samodzielnego Pułku Czołgów. Autorzy dr Wiesław Chłopek, płk rez. Stefan Kozak i mjr w st. spocz. Andrzej Miernicki w książce pt. „Szlakiem bojowych tradycji 3. Brygady Pancernej”, „przeszli” jej drogą. Wspomniane tradycje związane są z 1. Korpusem Pancernym od czasu jego powstania. Nadają jednostkom wojskowym splendoru i chwały ich prekursorów oraz budują siłę patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Jest to pierwsza na naszym „wojskowym” rynku wydawniczym publikacja poświęcona temu zagadnieniu. Publikacja zawiera wiele niepublikowanych dokumentów i zdjęć oraz ciekawostek z życia jednostek wojskowych. Autorom udało się do nich dotrzeć i stworzyć łącznik pomiędzy historią a współczesnością. Wydawcą tej pozycji, jak i poprzednich „Stowarzyszenia 3. pcz” jest znana na rynku Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF, Wioletty i Jana Sosnowskich. Poprzednie trzy książki: „3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Dokumenty i wspomnienia” (z 2009 r.), W. Chłopek, A. Miernicki oraz dwa album fotograficzne „Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich (z 2011 r.), A. Miernicki, W. Chłopek i „Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań 2014” (z 2015 r.) A. Miernicki powstały właśnie u nich. Książka formatu B5, licząca 112 stron (w tym 80 stron tekstu oraz 32 strony z kolorowymi fotografiami) z błyszczącą okładką kartonowa w pełnym kolorze ukazała się 29 kwietnia w nakładzie 300 egz. 
Najbardziej trafnie ujął to generał broni dr Mirosław Różański, były dowódca 11. LDKPanc: 
„65. rocznica powołania 22. Samodzielnego Pułku Czołgów to świetna okazja by po raz kolejny przypomnieć i odświeżyć pamięć o polskich czołgistach nie tylko z czasów wojny, ale także okresu powojennego i współczesności. Jako były dowódca „Czarnej Dywizji” oraz Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gorąco polecam tę lekturę”.
 
Andrzej Miernicki
-- 
Zapraszamy na naszą stronę: