Przez ostatnie kilka dni pas taktyczny Joanna koło Żagania stał się miejscem, gdzie żołnierze z różnych stron świata wspólnie realizowali zadania szkoleniowe, doskonaląc procedury współdziałania podczas działań ofensywnych i defensywnych.
 
Tuż po zakończeniu ćwiczenia Brillant Jump, którego celem było pokazać, że NATO jest zdolne do przerzucenia różnymi drogami żołnierzy Sił Natychmiastowego Reagowania (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) tzw. „Szpicy” w rejon kryzysu, rozpoczęło się kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe pk. Valiant Falcon. Głównym założeniem tego ćwiczenia, było sprawdzenie kompatybilność i interoperacyjności działań i procedur podczas wspólnego działania pododdziałów z różnych krajów a wzięli w nim udział: poza żołnierzami z Polski także, żołnierze z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA.
Jednym z wielu elementów ćwiczenia Valiant Falcon było zadanie podczas, którego dwa plutony czołgów z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania wspólnie z dwoma hiszpańskimi plutonami przeciwpancernymi miały za cel zdobycie wyznaczonego rejonu. W rejonie tym, przeciwników podgrywał jeden pluton czołgów 34BKPanc oraz brytyjski pluton przeciwpancerny. Ponadto nacierającą polsko – hiszpańską grupę wspierały w działaniach dwa amerykańskie Apache.
- Podczas tego ćwiczenia, można się było przekonać, że język nie jest taką barierą, jakby mogłoby się wydawać i nie ma większego problemu, jeśli chodzi o współdziałanie pomiędzy wielonarodowymi jednostkami. Ponadto procedury, jakie obowiązują w armiach innych państw, wcale nie odbiegają znaczącą od naszych zasad działania. - relacjonował porucznik Bartosz Żołyński, dowódca kompanii czołgów biorącej udział w ćwiczeniu.
W skład Sił Natychmiastowego Reagowania NATO (VJTF) wchodzi brygada wojsk lądowych, wspierana przez Siły Powietrzne, Wojska Specjalne i Marynarkę Wojenną. Siły te pozostają w stałej gotowości do przerzutu w dowolne miejsce w obszarze odpowiedzialności Sojuszu. Siły VJTF tworzone są na zasadzie rotacyjnej – w 2016 roku obowiązki te wypełnia hiszpańska 7 Brygada Piechoty Lekkiej „Galicia”.
 
Tekst i zdjęcia: chor. Rafał Mniedło