-  Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic (…) - tak rozpoczyna się tekst ślubowania jakie złożyło 429 studentów wojskowych z Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. To pierwsza w historii Wrocławia wspólna przysięga żołnierzy z trzech uczelni wojskowych. 
W przeddzień uroczystości Biskup Polowy Wojska Polskiego J. E. gen. bryg. Józef Guzdek odprawił na placu apelowym mszę świętą w intencji żołnierzy.
Przysięgę uświetniło swoją obecnością wielu gości, wśród których znaleźli się: Podsekretarz Stanu w Minister-stwie Obrony Narodowej prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Marek Tomaszycki, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni wojskowych i cywilnych. Wśród gości honorowych znalazła się Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda Pileckiego.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk. Jacka Szlęka meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr. hab. Wojcie-chowi Fałkowskiemu. Ministrowi towarzyszył Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych, przed front szyku pododdziałów wystąpiły poczty sztandarowe z trzech uczelni, a podchorążowie wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej stając się pełnoprawnymi żołnierzami. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił ks. prał. płk. Janusz Radzik.
Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wysokie wyniki w szkoleniu i dyscyplinie, osiągnięte podczas szkolenia podstawowego, Rektorzy-Komendanci wyróżnili listami gratulacyjnym podchorążych: Michała Jakimiuka, Patryka Pastuszkę, Michała Szpakowskiego, Damiana Batorskiego, Ewelinę Zakrzewską, Karolinę Pałasz, Daniela Kęsickiego, Jakuba Pagórskiego, Mateusza Wtykło, Krystiana Ciesielskiego i Justynę Lubecką.
- Wojsko od zawsze było elitarne pod względem honoru, moralności, patriotyzmu i wiedzy. Na żołnierza składają się dwie podstawowe cechy: charakter i umiejętności. Uczelnie, do których wstąpiliście mają to w Was ukształtować - mówił do podchorążych prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Podsekretarz Stanu w MON.
Profesor podkreślał, że współczesna rzeczywistość wymaga, aby wiedza była na najwyższym poziomie.
Do podchorążych zebranych na rynku zwrócił się także Rektor–Komendant WSOWL płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka – W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy naj-ważniejszym drogowskazem - mówił Rektor-Komendant.
- Dzisiaj to my, składając przysięgę wojskową, staliśmy się spadkobiercami chlubnych tradycji naszego Narodu. Jesteśmy żołnierzami i zdajemy sobie sprawę jak wielki obowiązek spoczął na naszych barkach. Zapewniam jednak wszystkich, że podołamy! - powiedział, w imieniu przysięgających, szer. pchor. Piotr Kaczorowski. 
Zwieńczeniem uroczystości była defilada pododdziałów.
Wśród podchorążych znajdują się przyszli lekarze, nawigatorzy, mechanicy, informatycy, piloci, a także dowódcy pododdziałów pancernych, zmechanizowanych, rozpoznawczych i wielu innych grup osobowych. Młodzi adepci przez cały okres kształcenia będą pozyskiwać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która ma przygotować ich do objęcia swoich pierwszych stanowisk służbowych.

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch