5 października br., dowódca dywizji, gen. dyw. Jarosław Mika zatwierdził koncepcję przeprowadzenia ćwiczenia z wojskami w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej (34BKPanc), pk. „SERWAL-16”.
 
Dla żagańskiej brygady będzie to pierwsze od siedmiu lat ćwiczenie realizowane z tak dużym rozmachem, zarówno w wymiarze taktycznym, jak i współpracy międzynarodowej oraz zaangażowania terenowych organów administracji państwowej (TOAP). Do udziału w ćwiczeniu partnerska 41 Brygada Grenadierów z Niemiec zaangażowała pododdziały zmechanizowane, inżynieryjne oraz sekcje bezpilotowych środków rozpoznawczych (BSR). 
 
Istotnym punktem ćwiczenia jest intensyfikacja współpracy w wymiarze cywilno – wojskowym. W tym ujęciu „SERWAL-16” spaja wysiłek powiatów żagańskiego, żarskiego i nowosolskiego. Zgodnie z przyjętą koncepcją, w trakcie ćwiczenia realizowane będzie działanie jednostek ratowniczo-gaśniczych, podczas likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych. 
 
Ponadto przyjęto do realizacji scenariusz ewakuacji miasta Iłowa, jako działanie w wyniku narastania kryzysu. Tym samym realizowane będzie mandatowe zadanie, polegające na uwzględnianiu postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe.
 
Wypracowanie koncepcji ćwiczenia poprzedzone było szeregiem spotkań i konferencji planistycznych, inicjujących wzajemną współpracę z cywilnymi podmiotami oraz partnerami z Niemiec. Ich uczestnicy sprecyzowali swoje potrzeby i omówili wszelkie aspekty wzajemnej współpracy. Ćwiczenie z wojskami „SERWAL-16” przeprowadzone zostanie w listopadzie tego roku.
 
Tekst: kpt. Rafał Nowak