Pracownicy cywilni służb mundurowych są kolejną grupą zawodową, dla której przygotowana została oferta Ubezpieczenia L4. Oferta powstała w odpowiedzi na liczne zapytania ze strony pracowników cywilnych służb mundurowych i cieszy się dużym zainteresowaniem. Osoby, które skorzystają z oferty otrzymają 100% wynagrodzenia w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Dużym sukcesem okazało się wprowadzenie ubezpieczenia L4 dla funkcjonariuszy służb mundurowych, służbie celnej oraz grupie zawodowej prokuratorów i sędziów.
Obecnie z ubezpieczenia korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Przeciętne świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela w związku z 2 tygodniowym zwolnieniem lekarskim wynosi ok. 600 zł.
Z ubezpieczenia mogą skorzystać wszyscy pracownicy cywilni służb mundurowych. Ubezpieczenie proponowane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń InteRrisk S.A. przy udziale niezależnej organizacji promującej innowacyjne produkty ubezpieczeniowe Forum Grup Zawodowych.
Z przyczyn losowych takich jak wypadek, choroba czy konieczność opieki nad chorym dzieckiem, pozostając przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim dla osób posiadających stałe zobowiązania finansowe czy konieczność utrzymania rodziny,  może stanowić poważny problem.
Ubezpieczenie L4 jest w takich przypadkach rozwiązaniem pozwalającym łagodzić skutki finansowe choroby lub wypadku spowodowane czasowym ograniczeniem zdolności do wykonywania pracy.
Wysokość wypłacanego świadczenia liczona jest od pierwszego dnia w przypadku zwolnienia lekarskiego wystawionego na minimum 7 dni. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za zwolnienia lekarskie do 90 dni w czasie trwania okresu ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje dwa warianty:
Ø  Ubezpieczenie L4 + Ubezpieczenie NNW =10,00
Ø  Ubezpieczenie L4 + Ubezpieczenie NNW + Opieka nad chorym dzieckiem = 12,00 zł
 
Do ubezpieczenia L4 można przystąpić on-line poprzez stronę www.ubezpieczeniel4.pl wypełniając elektroniczny formularz lub wypełniając deklarację papierową załączoną na stronie. 
 
Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia, w tym deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia można uzyskać na stronie www.ubezpieczeniel4.pl pod zakładką administracja publiczna lub pod nr telefonu 22 622 12 01, 22 696 96 86 fax; 22 628 30 86, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Wypełnione deklaracje należy przesyłać na fax. (22) 628 30 86 lub mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.