We Wrocławiu uroczystą przysięgę wojskową złożyli ochotnicy, którzy szkolą się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej w ramach służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Wraz z nimi przysięgę złożyli słuchacze Studium Oficerskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, gen. broni dr Marek Tomaszycki, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, oświaty i młodzieży. Tradycyjnie nie zabrakło byłych żołnierzy zawodowych i reprezentantów środowiska kombatanckiego.
-  Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic (…) - słowa przysięgi wojskowej bliskie sercu każdego żołnierza, 10 lutego br. wypowiedziało 90 podchorążych.
Wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar zostali: szer. pchor. Paulina Nowak, szer. pchor. Paweł Wróblewski, szer. pchor. Tomasz Molski i szer. pchor. Grzegorz Twardowski.
Za wzorową postawę żołnierską, bardzo duże zaangażowanie w realizację zadań służbowych i szkoleniowych oraz osiągnięcie najwyższych wyników w trakcie szkolenia podstawowego listami gratulacyjnymi wyróżnieni zostali: szer. pchor. Katarzyna Żubka, szer. pchor. Tomasz Mielczarski, szer. pchor. Anna Niedbała i szer. pchor. Alan Wymysłowski. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: ks. prałat płk Janusz Radzik i ks. płk Aleksander Konachowicz.
- W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętamy o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze odnoszące się do Boga i honoru, ale także deklaracja oddania życia za Ojczyznę. Taka deklaracja zmusza do poświęceń, ale też wyróżnia i zasługuje na powszechny szacunek  – powiedział w swoim przemówieniu gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Rektor-Komendant podkreślił, że przysięga jest formą deklaracji, która mówi o gotowość obrony wartości narodowych, wiary i własnego społeczeństwa i stawia tę deklarację ponad wszelkiego rodzaju przywileje i dobra materialne, a to nie jest powszechna postawa w obecnym zmaterializowanym świecie.
Licznie przybyłe tego dnia do wrocławskiej uczelni rodziny nowo zaprzysiężonych żołnierzy mogły podziwiać swoich najbliższych podczas defilady pododdziałów kończącej uroczystość.
***
Służba przygotowawcza przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a są zainteresowane służbą w armii. Szkolenie zostało uruchomione z myślą o chętnych zamierzających odbyć szkolenie wojskowe, a następnie podpisać kontrakt do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Blisko sześciomiesięczna służba podzielona jest na dwa okresy: podstawowy oraz specjalistyczny. Okres podstawowy, trwający trzy miesiące, powinien umożliwić podchorążym adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego. W tym czasie żołnierze składają przysięgę. Po zakończeniu tego etapu kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych odbędą trzymiesięczne szkolenie specjalistyczne.
Szkolenie zakończy się egzaminami. Po ich zdaniu każdy żołnierz otrzyma stopień kaprala. Jeśli ochotnik po zakończeniu służby przygotowawczej przejdzie jeszcze ćwiczenia wojskowe, będzie mógł zostać mianowany na pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika.
 
tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch