Zachęcam do przeczytania przygotowanego przez Pana Krzysztofa Popławskiego ciekawego artykułu o koncepcjach zorganizowania systemu OPK w drugiej połowie lat 60-tych w Polsce.
 
Na przełomie lat 50-tych i 60-tych w Wojsku Polskim nastąpiły głębokie zmiany w dziedzinie obrony powietrznej. Powstały wtedy Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK), które stanowiły oddzielny rodzaj sił zbrojnych i wchodziły w skład Wojsk Obrony Terytorium Kraju (OTK). W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju miały działać zgodnie z założeniami Planu Operacyjno-Obronnego OTK z uwzględnieniem zadań wykonywanych w jednolitym systemie obrony powietrznej państw uczestników Układu Warszawskiego...