Zachęcam do zapoznania się z artykułem mojego autorstwa na temat stanu sił powietrznych RFN A.D.2017. Starałem się Państwu przedstawić jak wygląda obecna struktura organizacyjna, wyposażenie oraz częściowo plany co do kierunków zmian w siłach powietrznych naszego sąsiada. Jest to pierwszy z serii artykułów w których chciał bym przybliżyć jak wyglądają siły zbrojne sąsiadujących z nami państw.