102.Batalion Ochrony
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
102.Batalion Ochrony został sformowany w pierwszym półroczu 2016 roku jako jednostka czasu „P”, poprzednio był jednostką skadrowaną przewidzianą do rozwinięcia na czas „W”. Batalion rozlokowano w obiekcie koszarowym nad jeziorem Miedwie niedaleko miejscowości Bielkowo w byłych koszarach 12.Batalionu Zaopatrzenia 12.Dywizji Zmechanizowanej, który został rozformowany w 2012 roku. Jednostka przewidziana jest do wykonywania zadań ochronnych na rzecz Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód”. Na wyposażeniu batalionu są m.in. pojazdy opancerzone BRDM-2, a bateria przeciwlotnicza posiada armaty przeciwlotnicze ZU-23-2.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 112/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny -Wschód.
§ 2 . Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY–WSCHÓD
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY–WSCHÓD
NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, proporców rozpoznawczych oraz proporczyka na beret żołnierzy 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 i z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 30 oraz § 32 i § 34 pkt 2 i 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 102. Batalionu Ochrony Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, zwanego dalej „Batalionem”;
2) proporce rozpoznawcze dowódcy Batalionu oraz dowódców jego pododdziałów;
3) proporczyk na beret żołnierzy Batalionu.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Batalionu określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy 1. Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy 2. Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy 3. Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Baterii Przeciwlotniczej Kompanii Ochrony Batalionu, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Kompanii Inżynieryjnej Batalionu, określony w załączniku Nr 8;
9) wzór proporca rozpoznawczego dowódcy Kompanii Logistycznej Batalionu, określony w załączniku Nr 9;
10) wzór proporczyka na beret żołnierzy Batalionu, określony w załączniku Nr 10.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 11.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 1. KOMPANII OCHRONY
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 2. KOMPANII OCHRONY
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 3. KOMPANII OCHRONY
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATERII PRZECIWLOTNICZEJ
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII INŻYNIERYJNEJ
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
102. BATALIONU OCHRONY BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY-WSCHÓD ==W Y C I Ą G==
 
2. Odznakę Batalionu stanowi tarcza otoczona wieńcem dębowo-laurowym. Tarcza podzielona jest na cztery pola. Lewe górne pole jest białe, prawe dolne – niebieskie. Pozostałe dwa pola są szare. Na dolnym lewym polu umieszczony jest herb województwa zachodniopomorskiego. Na prawym górnym polu znajduje się liczba 102. Nad tarczą umieszczony jest srebrny hełm rycerski.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab
  - pluton dowodzenia
  - 1. kompania ochrony
  - 2. kompania ochrony
  - 3. kompania ochrony
  - kompania inżynieryjna
  - kompania logistyczna
  - bateria przeciwlotnicza
  - pluton rozpoznania skażeń
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Rafał Jędro (29.IV.2016 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” (2016 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.