ZMIANY ORGANIZACYJNE 2018
STYCZEŃ
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Inspektorat Informatyki, sformowany na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Regionalne Centrum Informatyki Gdynia, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Regionalne Centrum Informatyki Kraków, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Regionalne Centrum Informatyki Kraków, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Regionalne Centrum Informatyki Warszawa, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Regionalne Centrum Informatyki Wrocław, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Centrum Projektów Informatycznych w Warszawie, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
01.01.18 – sformowanie – rozpoczyna działalność Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie, sformowane na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 1/Org./ISI z dnia 31.08.17 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 2/Org./ISI z dnia 27.09.2017 r.
 
 
12.01.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia II zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany mjr Paweł CUPA -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany mjr Andrzej KOWALCZYK
 
16.01.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW OIR Kuwejt IV zmianie której trzon tworzą żołnierze 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany ppłk pil. Łukasz PIĄTEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany ppłk pil. Przemysław STRUJ
 
31.01.18 – rozformowanie – rozformowaniu ulega 108.Szpital Wojskowy w Ełku
 
31.01.18 – sformowanie – na bazie rozformowanego 108.Szpitala Wojskowego w Ełku powstaje Filia w Ełku 1.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
 
01.02.18 – przeformowanie – 16.Batalion Dowodzenia „Ziemi Elbląskiej” w Elblągu zostaje przeformowany w Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód – pierwszy pełniący obowiązki dowódcy pułku – ppłk Piotr CIEŚLAK
 
01.02.18 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAWOR MED SOPHIA w działaniach na Morzu Śródziemnym – trzon I zmiany PKW SOPHIA o liczebności do 120 żołnierzy tworzą siły Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, Jednostki Wojskowej „Formoza”, wydzielony zostaje także samolot patrolowo-rozpoznawczy M-28B1R „Bryza” (nr 1017) z 44.Bazy Lotnictwa Morskiego wraz z załogą i obsługą
 
23.03.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XV zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XIV zmiany ppłk Wojciech LUZAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XV zmiany ppłk Tomasz ADAMCZYK
 
31.03.18 – rozformowanie – Orkiestra Wojskowa w Warszawie-Wesołej zostaje rozformowana a siły i środki orkiestry zostają włączone do składu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie
 
01.04.18 – przeformowanie – Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego zostaje przeformowany w Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego  - pierwszy dowódca – płk Leszek SZCZEŚNIAK
 
26.04.18 - zmiana podporządkowania – Decyzją 35/MON z dnia 13.04.2018 r. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, GDAŃSK, KATOWICE, KIELCE, KRAKÓW, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, OPOLE, POZNAŃ, RZESZÓW, SZCZECIN, WARSZAWA, WROCŁAW, ZIELONA GÓRA) oraz podporządkowane im jednostki organizacyjne dotychczas podporządkowane Dyrektorowi Departamentu Kadr MON przechodzą w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 
08.06.18 – wycofanie okrętu ze służby – ze składu Dywizjonu Okrętów Podwodnych w Gdyni zostaje wycofany okręt podwodny klasy „Kobben” ORP „SOKÓŁ” nr burtowy 294
 
14.06.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support VIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 34.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VII zmiany płk Grzegorz POTRZUSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VIII zmiany płk Piotr KACZMAREK
 
26.06.18 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XXXVIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Batalionu Kawalerii Powietrznej 25.BKPow, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXVII zmiany ppłk Artur WIATROWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XXXVII zmiany ppłk Piotr WRONA
 
29.06.18 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Łotwa III zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany mjr Leszek WOŹNY -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany mjr Arkadiusz SKÓRNÓG
 
06.07.18 – katastrofa lotnicza – samolot myśliwski MiG-29 nr boczny 4103 z 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku ulega katastrofie w okolicach m. Pasłęk – pilot nie przeżył
 
13.07.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia III zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany mjr Andrzej KOWALCZYK -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany mjr Marcin SZULEWA
 
30.08.18 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW SOPHIA II zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, Jednostki Wojskowej „Formoza”, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca I zmiany kmdr por. Cezary KURKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca II zmiany kmdr ppor. Wojciech PRYS
 
17.09.18 - sformowanie - rozpoczyna się formowanie Dowództwa 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach
 
25.09.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XVI zmianie której trzon tworzą żołnierze 8.Pułku Przeciwlotniczego, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XV zmiany ppłk Tomasz ADAMCZYK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XVI zmiany ppłk Jarosław BONDALSKI
 
 
30.09.18 - rozformowanie - Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON z dnia 11.09.2018 r. rozformowaniu ulega Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
 
01.10.18 – przemianowanie – na mocy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.08.2018 r. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zmienia nazwę na Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 
02.10.18 – zmiana podporządkowania – Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu dotychczas podporządkowany Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 
18.10.18 - zmiana dyslokacji - Inspektorat Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oficjalnie przechodzi z m. Warszawa do m. Gdynia, ul. Waszyngtona 44
 
10.12.18 - zmiana podporządkowania - 11.Batalion Remontowy w Żaganiu dotychczas wchodzący w skład 10.Brygady Logistycznej w Opolu przechodzi w podporządkowanie 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego
 
 
11.12.18 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Łotwa IV zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany mjr Arkadiusz SKÓRNÓG -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany mjr Robert CHUPKA
 
 
12.12.18 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support IX zmianie której trzon tworzą żołnierze 20.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VIII zmiany płk Piotr KACZMAREK -> dowodzenie przyjmuje dowódca IX zmiany płk Piotr KRIESE
 
13.12.18 - zmiana podporządkowania - 8.Batalion Remontowy w Kołobrzegu dotychczas wchodzący w skład 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy przechodzi w podporządkowanie 12.Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego
 
13.12.18 - zmiana podporządkowania - 16.Żuławski Batalion Remontowy z Elbląga dotychczas wchodzący w skład 1.Brygady Logistycznej w Bydgoszczy przechodzi w podporządkowanie 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 
23.12.18 - zmiana podporządkowania - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie dotychczas podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego WP
 
23.12.18 - zmiana podporządkowania - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie dotychczas podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego WP
 
23.12.18 - zmiana podporządkowania - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy dotychczas podporządkowany Ministrowi Obrony Narodowej przechodzi w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego WP
 
 
31.12.18 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-65/Org./P1 z dnia 5.09.2018 r. sformowane zostaje Dowództwo 18.Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.