Siły Zbrojne Republiki Słowackiej (1993-2018)
 
 
Przekazuję Państwu artykuł o Siłach Zbrojnych Republiki Słowackiej, starałem się chronologicznie przedstawić obraz zmian strukturalno-sprzętowych u naszego południowego sąsiada, proszę oczywiście o wyrozumiałość, gdyż nazewnictwo starałem się "dopasować" do naszego języka, więc nazwy pewnych oddziałów mogą wydawać się dziwne, mam jednak nadzieję że będzie wszystko dla Państwa zrozumiałe. Co ciekawe siły zbrojne naszego sąsiada po powstaniu Słowacji były dosyć rozbudowaną strukturą z dużą ilością post-sowieckiego sprzętu. Ciekawe jest jak w ciągu ostatnich 25 lat zredukowano tą strukturę do obecnego stanu. W razie wykrycia przez Państwo błędów lub propozycji poprawek do tekstu proszę o kontakt na ( administrator [malpa] jednostki-wojskowe.pl ).
 
W dniu 1 stycznia 1993 roku na mapie Europy pojawiły się dwa nowe państwa, Republika Czeska oraz Republika Słowacka, które powstały w wyniku podziału Czechosłowacji. W wyniku tego podziału doszło również do podziału militarnego potencjału Czechosłowacji, Republika Słowacka otrzymała w wyniku podziału dwie dywizje ogólno wojskowe, dywizję obrony powietrznej, po jednej brygadzie z rodzajów wojsk oraz kilka jednostek specjalistycznych. Według stanu na dzień 1 stycznia 1993 roku organizacja Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej był następujący:
 

Tab. 1 – Organizacja SZ Republiki Słowackiej na dzień 31.12.1993 r.

Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Wywiad Wojskowy – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Kontrwywiad Wojskowy – Bratislava
Wyższa Wojskowa Szkoła Lotnicza – Košice
Akademia Wojskowa - Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárny/Jamník, Kasárna Mokraď
Okręg Wojskowy Javorina – Kežmarok, Dukelské kasárny
Poligon Wojskowy – Kežmarok-Záľubica
Okręg Wojskowy Lešť – Lešť
Poligon Wojskowy – Lešť
Okręg Wojskowy Valaškovce – Valaškovce
Poligon Wojskowy – Kamenica nad Cirochou
Okręg Wojskowy Záhorie
Poligon Wojskowy – Turecký vrch
Poligon Wojskowy – Záhorie
Poligon Wojskowy – Kuchyňa
Dowództwo Armii Republiki Słowackiej – Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa
Instytut Topografii – Banská Bystrica, Kremnica 
Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej Sił Lądowych – Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly
Centrum Szkolenia i Edukacji Sił Lądowych – Martin, Kasárna 4. československé brigády
Baza Szkoleniowa Sił Pokojowych UN – Nitra, Krškanské kasárny 
Dowództwo Garnizonu Bratysława – Bratislava, Dunajské kasárny
Pułk Ochrony – Bratislava, Kasárna na Šagátové ulici
Kwatera Główna Żandarmerii Wojskowej – Trenčín
3 Centrum Szkolenia Specjalistów Łączności – Poprad, Kasárne Pod Gerlachom
3 Brygada Samochodowa – Hlohovec
3 Pułk Obsługi – Trenčín 
Dowództwo Logistyki Kwatery Głównej Armii Republiki Słowackiej – Trenčín
3 Baza Uzbrojenia – Martin
Skład Uzbrojenia – Moldava nad Bodvou
Skład Amunicji – Trenčín
Skład Amunicji – Nové Mesto nad Váhom
Skład Amunicji – Sklené
Skład Amunicji – Hronsek
Skład Amunicji – Poprad-Kvetnica
Skład Amunicji – Poprad-Stráže
57 Skład Amunicji – Nováky
38 Polowy Skład Amunicji – Lešť, Sklad Riečky-Kóšová
3 Oddział Map – Nemšová, Dolní kasárny
3 Skład Chemiczny – Čereňany
3 Skład Materiałów Łączności
3 Skład Materiałów Inżynieryjnych
3 Skład Części Czołgowych
3 Skład Materiałów Technicznych – Poprad-Stráže
1 Baza Amunicji – Nováky
3 Brygada Zabezpieczenia Materiałowego – Nitra
3 Brygada Zabezpieczenia Technicznego – Nitra
Centrum Szkolenia Specjalistów Logistyki – Žilina
13 Dywizja Pancerna – Topoľčany, Jaselské kasárna
10 Pułk Czołgów – Martin 
64 Pułk Czołgów – Levice 
8 Pułk Zmechanizowany – Vajnory 
13 Pułk Artylerii – Senica, kasárny M.R.Štefánika
13 Batalion Łączności – Topoľčany, Jaselské kasárna 
13 Batalion Rozpoznawczy – Vajnory 
13 Batalion Inżynieryjny – Sereď 
13 Batalion Remontowy – Martin 
13 Batalion Zabezpieczenia Materiałowego – Hlohovec 
13 Dywizjon Przeciwpancerny – Senica 
13 Kompania Obrony Chemicznej – Topoľčany, Jaselské kasárna 
13 Bateria Dowodzenia i Rozpoznania Artyleryjskiego – Topoľčany, Jaselské kasárna 
13 Skład Medyczny – Topoľčany, Jaselské kasárna 
14 Dywizja Zmechanizowana – Prešov
55 Pułk Zmechanizowany – Trebišov  
63 Pułk Zmechanizowany – Michalovce  
60 Pułk Czołgów – Kežmarok 
14 Pułk Artylerii – Brezno, Kasárne Jána Švermu 
14 Batalion Łączności – Prešov 
14 Batalion Rozpoznawczy – Prešov 
14 Batalion Inżynieryjny – Banská Bystrica 
14 Batalion Remontowy – Prešov  
14 Batalion Zabezpieczenia Materiałowego – Bardejov 
14 Dywizjon Przeciwpancerny – Brezno, Kasárne Jána Švermu
14 Kompania Obrony Chemicznej – Prešov, Sokolovské kasárna 
14 Bateria Dowodzenia i Rozpoznania Artyleryjskiego – Prešov
14 Skład Medyczny – Prešov 
1 Dywizja Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej – Zvolen
13 Pułk Przeciwlotniczy – Nitra 
14 Pułk Przeciwlotniczy – Rožňava
171 Pułk Przeciwlotniczy – Rožňava 
185 Pułk Przeciwlotniczy – Pezinok 
186 Brygada Przeciwlotnicza – Pezinok 
6 Dywizjon Rakiet Przeciwlotniczych – Devínska Nová Ves
1 Brygada Radiotechniczna – Zvolen
63 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Košice
64 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego
65 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego
1 Baza Lotnicza – Sliač
1 Pułk Myśliwski 
2 Baza Lotnicza – Piešťany
2 Mieszany Pułk Lotniczy 
3 Baza Lotnicza – Kuchyňa
3 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego
4 Baza Lotnicza – Prešov
              4 Pułk Śmigłowców – Prešov 
Centralny Skład Lotniczy – Maršová-Rašov
31 Dywizjon Przeciwpancerny – Jelšava 
3 Brygada Artylerii – Jelšava 
1 Oddział Artylerii  
2 Oddział Artylerii Rakietowej 
3 Oddział Artylerii Rakietowej 
4 Oddział Artylerii Rakietowej 
Oddział Rozpoznania Artyleryjskiego
Bateria Dowodzenia
3 Mieszany Pułk Rakietowy – Martin 
1 Bateria 
2 Bateria 
3 Bateria 
4 Bateria /skadrowana/ 
3 Brygada Obrony Chemicznej – Rimavská Sobota
3 Mieszany Pułk Walki Elektronicznej – Nána, Kasárne kpt. Nálepku 
Kompania Walki Elektronicznej typu A
Kompania Walki Elektronicznej typu B
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu C
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu D
3 Brygada Inżynieryjna – Sereď 
3 Brygada Łączności – Ružomberok
3 Centrum Radiowe – Banská Bystrica
3 Oddział Sił Specjalnych – Žilina  
Kompania Dowodzenia
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Łączności
Kompania Wsparcia Logistycznego
Punkt Medyczny
 
Mapa 1 - Lokalizacja zasadniczych garnizonów Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej w 1993 roku (kliknij aby powiększyć - mapa wykorzystana z podkładem map www.openstreetmap.org)
 
Warto tutaj zwrócić uwagę, na dosyć sporą liczbę garnizonów oraz jednostek jak na kraj wielkości Republiki Słowackiej, oczywiście zdawano sobie z tego sprawę i zaraz po zmianach politycznych rozpoczęto zmiany organizacyjne w Siłach Zbrojnych mające na celu stworzenie bardziej efektywnej struktury organizacyjnej połączonej z modernizacją. Uzbrojenie jakie Republika Słowacji otrzymała w wyniku podziału było różnorodne, często przestarzałe, przykładowo rdzeniem sił pancernych były w tym okresie czołgi T-55 oraz T-72, w pułkach czołgów wspierane one były wozami piechoty BWP-1, OT-64 oraz OT-65/BRDM-2, w pułkach czołgów do osłony przeciwlotniczej używano archaicznych już wtedy dział przeciwlotniczych 30mm wz.53/59, artylerzyści tych pułków używali natomiast armat 122mm D-30, jako pojazdy transportowe natomiast używane były samochody ciężarowe Praga V3S. Pułki zmechanizowane miały na uzbrojeniu czołgi T-55 lub T-72 oraz transportery opancerzone BWP-1 oraz jeden z pułków BWP-2 (63.pz), w pułkach tych były na uzbrojeniu również transportery OT-64 oraz OT-65/BRDM-2, w odróżnieniu od pułków czołgów pułki zmechanizowane miały w swojej strukturze baterię przeciwpancerną wyposażoną w PPK 9K111 „Fagot” (NATO: AT-4 „Spigot”), w 8.pz występowały również haubice 2S1 „Goździk” które tworzyły dywizjon artylerii samobieżnej, do obrony przeciwlotniczej pułki używały samobieżnych wyrzutni rakietowych 9K35M „Strieła-10M” (NATO: SA-13 „Gopher”). Dywizyjne bataliony rozpoznawcze wyposażone były głównie w transportery opancerzone BWP-1 oraz BPzV Svatava (były to transportery opancerzone rozpoznawcze opracowane na bazie BWP-1), bataliony miały również na wyposażeniu samochody ciężarowe Tatra 813, Tatra 815 oraz Praga V3S. Dywizyjne pułki artylerii wyposażone były w 152mm armato-haubicę wz. 77 (w Polsce znaną jako „Dana”) oraz wyrzutnie rakietowe 122mm RM-70. Bataliony Inżynieryjne na wyposażeniu miały samobieżne mosty AM-50 na podwoziu Tatra-815 8x8, mosty pontonowe Tatra 815 PMS i Tatra 813 PMS, samobieżne promy gąsienicowe GSP-55, amfibie PTS-10, do prac inżynieryjno-ziemnych używano koparek DOK i DOK-M. Bataliony łączności to głównie radiostacje RDM-6, RDM-12, R-3A i R-3AT na podwoziu samochodu Praga V3S. Samodzielny 31 Batalion Przeciwpancerny również miał na wyposażeniu PPK 9K111 „Fagot” (NATO: AT-4 „Spigot”). Samodzielna brygada artylerii miała ten sam sprzęt jak pułki dywizyjne. Ciekawą jednostką był mieszany pułk rakietowy który miał na wyposażeniu systemy 9K52 „Łuna-M” (NATO: FROG-7), 9K79 „Toczka” (NATO: SS-21 „Scarab”) oraz 9K714 „Oka” (NATO: SS-23 „Spider”). Samodzielna brygada inżynieryjna miała wyposażenie adekwatnie takie same jak dywizyjne bataliony. Ostatnim elementem który należy omówić były siły powietrzne i obrony powietrznej, niewątpliwie najbardziej groźnym orężem którym dysponowały pułki przeciwlotnicze były zestawy S-300 PMU (NATO: SA-10 „Grumble”), które były na wyposażeniu 13. pułku, oprócz nich pułki posiadały zestawy 2K12 „Kub” (NATO: SA-6 „Gainful”), oraz w 185. pułku i 186. Brygadzie przestarzałe zestawy rakietowe S-75 „Wołchow” (NATO: SA-2 „Guideline”) oraz S-125 „Newa” (NATO: SA-3 „Goa”). Wyposażenie lotnicze to przede wszystkim samoloty myśliwskie MiG-29A (NATO: „Fulcrum-A”) oraz szkolne MiG-29UB (NATO: „Fulcrum-B”), samoloty myśliwskie MiG-21MA (NATO: „Fishbed-J”) oraz MiG-21MF (NATO: „Fishbed-J”), samoloty szturmowo-bombowe Su-22UM3-K (NATO: „Fitter-G”) oraz Su-22M4 (NATO: „Fitter-K”), samoloty szturmowe Su-25K (NATO: „Frogfoot-A”) oraz Su-25UBK (NATO: „Frogfoot-B”), samoloty rozpoznawcze MiG-21R (NATO: „Fishbed-H”), samoloty pasażerskie An-24 (NATO: „Coke”), samoloty transportowe An-26 (NATO: „Curl”) oraz L-410, samoloty szkolne MiG-21UM (NATO: „Mongol-B”), lekkie szkolno-bojowe samoloty Aero L-39ZA „Albatros” oraz szkolno-treningowe L-29 „Delfin”. Flota śmigłowcowa to przede wszystkim śmigłowce transportowe Mi-8 (NATO: „Hip”) oraz Mi-17 (NATO: „Hip-H”), śmigłowce Mi-2 (NATO: „Hoplite”) w różnych wersjach, śmigłowce szturmowe Mi-24D (NATO: „Hind-D”) oraz Mi-24V (NATO: „Hind-E”).
 
1 grudnia 1993 roku sformowano Centrum Szkolenia Specjalistycznego Logistyki w m. Žilina, centrum to podporządkowano pod Dowództwo Logistyki Kwatery Głównej Armii Republiki Słowackiej.
 
1 grudnia 1993 roku 4 Pułk Śmigłowców podporządkowano pod 4 Bazę Lotniczą.
 
Podstawowym orężem wojsk zmechanizowanych obecnie są wozy bojowe BWP-2 (fot. źródło: http://www.11mpr.mil.sk/69826/?pg=1)
 
1 września 1994 roku doszło do znaczącej zmiany na najwyższym szczeblu dowodzenia, Dowództwo Armii Republiki Słowackiej przeformowano w Sztab Generalny Armii Republiki Słowackiej. Wkrótce po zmianach na najwyższym szczeblu rozpoczęto proces restrukturyzacji szczebla związków taktycznych, proces ten rozpoczęto 1 listopada 1994 roku od zreformowania struktur dowódczych dywizji, na bazie Dowództwa 13 Dywizji Pancernej sformowano Dowództwo 1 Korpusu Armijnego, na bazie Dowództwa 14 Dywizji Zmechanizowanej powstało Dowództwo 2 Korpusu Armijnego, a na bazie Dowództwa 1 Dywizji Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej sformowano Dowództwo 3 Korpusu Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej. Nowe dowództwa korpusów przejęły jednostki od dowództw dywizji w identycznym ustawieniu jakie było w dywizjach. Dokonano również reorganizacji pionu logistyki, na bazie Dowództwa Logistyki Kwatery Głównej Armii Republiki Słowackiej formując Sztab Logistyki Sztabu Generalnego Armii Republiki Słowackiej.
 
Również we wrześniu 1994 roku wycofano z użytku wszystkie samoloty rozpoznawcze MiG-21R (nr boczne 1702, 1703, 1918, 1920, 1922, 1923, 1924), wszystkie samoloty myśliwskie typu MiG-21MA (nr boczne 1112, 1113, 1114, 1201, 1203, 1206, 1208, 1209, 1210, 2615, 2705, 2706, 2707) oraz samolot szkolno-bojowy typu MiG-21UM (nr boczny 0268). Większość maszyn przekazano do muzeów lub na pomniki, a część po prostu przeznaczono do utylizacji.
 
W 1994 roku 57 Skład Amunicji – Nováky przeformowano w 1 Bazę Amunicji.
 
1 października 1994 roku rozformowano Dowództwo 1 Brygady Radiotechnicznej w m. Zvolen.
 
1 stycznia 1995 roku Centralny Skład Lotniczy przeformowano w 52 Bazę Zaopatrzenia Lotniczego.
 
Po reformie elementów dowodzenia postanowiono zreformować strukturę jednostek bojowych, po dokonaniu oceny obecnych struktur zadecydowano o odejściu od struktury pułkowej na korzyść struktury brygadowej, dokonano również wielu zmian w pozostałych jednostkach sił zbrojnych, również ujednolicono nazewnictwo. Zmiany organizacyjnej dokonano z dniem 1 października 1995 roku.
 
Tab.2 Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej - stan na 31.12.1995 r.
Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Wywiad Wojskowy – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Kontrwywiad Wojskowy – Bratislava
Urząd Duchownych Wojskowych – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Wyższa Wojskowa Szkoła Lotnicza – Košice 
Akademia Wojskowa - Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárny/Jamník, Kasárna Mokraď
Instytut Historii Wojskowej – Bratislava
Okręg Wojskowy Javorina – Kežmarok, Dukelské kasárny
Poligon Wojskowy – Kežmarok-Záľubica
Okręg Wojskowy Lešť – Lešť
Poligon Wojskowy – Lešť
Okręg Wojskowy Valaškovce – Valaškovce
Poligon Wojskowy – Kamenica nad Cirochou
Okręg Wojskowy Záhorie
Poligon Wojskowy – Turecký vrch
Poligon Wojskowy – Záhorie
Poligon Wojskowy – Kuchyňa
Sztab Generalny Armii Republiki Słowackiej - Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa
Instytut Topografii – Banská Bystrica, Kremnica
Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej Sił Lądowych – Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly
5 Centrum Szkolno-Treningowe Wojsk Lądowych – Martin, Kasárna 4. československé brigády
Baza Szkoleniowa Sił Pokojowych UN – Nitra, Krškanské kasárny
Batalion Szybkiego Reagowania – Martin 
Centrum Szkolenia Obrony Terytorialnej – Žilina
5 Centrum Szkolenia Służby Medycznej – Žilina
Dowództwo Garnizonu Bratysława – Bratislava, Dunajské kasárny
Pułk Ochrony – Bratislava, Kasárna na Šagátové ulici
Kwatera Główna Żandarmerii Wojskowej – Trenčín
5 Centrum Szkolno-Treningowe Wojsk Łączności – Poprad, Kasárne Pod Gerlachom
5 Baza Transportowa – Hlohovec
51 Batalion Samochodowy – Žilina
52 Batalion Samochodowy – Vrútky
53 Batalion Samochodowy – Prešov
54 Batalion Samochodowy – Čereňany
3 Pułk Obsługi – Trenčín 
Sztab Logistyki Sztabu Generalnego Armii RS – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
5 Baza Uzbrojenia – Martin
Skład Uzbrojenia – Moldava nad Bodvou
5 Baza Map – Nemšová, Dolní kasárny
5 Skład Sprzętu Chemicznego –  Čereňany
5 Baza Części Czołgowych – Nemšová, Horní kasárny
5 Baza Materiałów Inżynieryjnych – Nové Mesto nad Váhom, Dolní kasárny
5 Baza i Warsztaty Sprzętu Łączności – Nové Mesto nad Váhom
5 Baza Zabezpieczenia Materiałowego – Poprad-Stráže
5 Baza Amunicji – Nováky
51 Skład Amunicji – Trenčín
52 Skład Amunicji – Sklené
53 Skład Amunicji – Hronsek
55 Skład Amunicji – Poprad-Stráže
56 Skład Amunicji – Nové Mesto nad Váhom
58 Skład Amunicji – Lešť, Sklad Riečky-Kóšová
5 Baza Zabezpieczenia Materiałowego – Nemšová  
5 Baza Zabezpieczenia Technicznego – Nitra
5 Centrum Służby Logistycznej – Žilina
5 Baza Materiałów Pędnych i Smarów – Zemianske Kostoľany
5 Baza Materiałów Budowlanych i Kwatermistrzowskich – Nitra
5 Baza Materiałowa – Nováky, Sklad Trebianka
5 Baza Żywnościowa – Nitra
5 Baza Intendencka – Vrútky
Skład Intendencki – Martin
51 Baza Zaopatrzenia Materiałowego Lotnictwa – Zvolen
53 Baza Zaopatrzenia Obrony Powietrznej – Poprad-Stráže
Baza Logistyki i Rurociągów Transportowych – Zemianske Kostoľany
Dowództwo 1 Korpusu Armijnego - Topoľčany, Jaselské kasárna
11 Baza Czołgów – Martin 
12 Brygada Czołgów Levice 
13 Brygada Zmechanizowana – Vajnory
1 Brygada Artylerii – Senica, kasárny M.R.Štefánika
1 Batalion Łączności – Topoľčany, Jaselské kasárna 
1 Batalion Rozpoznawczy - Vajnory 
1 Baza Materiałów Inżynieryjno-Technicznych – Sereď 
1 Batalion Zabezpieczenia Technicznego – Martin 
1 Batalion Zabezpieczenia Materiałowego – Hlohovec 
1 Batalion Medyczny – Topoľčany, Jaselské kasárna 
Dowództwo 2 Korpusu Armijnego – Prešov
21 Brygada Zmechanizowana – Trebišov 
22 Brygada Zmechanizowana – Michalovce 
23 Brygada Czołgów – Kežmarok 
2 Brygada Artylerii - Brezno, Kasárne Jána Švermu 
2 Batalion Łączności – Prešov 
2 Batalion Rozpoznawczy – Prešov 
2 Baza Materiałów Inżynieryjno-Technicznych – Banská Bystrica 
2 Batalion Zabezpieczenia Technicznego – Prešov
2 Batalion Zabezpieczenia Materiałowego – Bardejov, Dukelské kasárny
2 Batalion Medyczny – Prešov 
Dowództwo 3 Korpusu Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej – Zvolen
36 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Nitra 
36 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego
35 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Rožňava 
35 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Košice
37 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Pezinok 
37 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
371 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
372 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Hlohovec
373 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Zohor
374 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Šurany
31 Baza Lotnicza – Sliač 
31 Skrzydło Myśliwskie 
32 Baza Lotnicza – Piešťany
32 Skrzydło Transportowe 
33 Baza Lotnicza – Kuchyňa
33 Skrzydło Myśliwsko-Bombowe 
34 Baza Lotnicza – Prešov
34 Skrzydło Śmigłowców 
52 Baza Zabezpieczenia Materiałów Lotniczych – Maršová-Rašov
3 Baza Techniczna Rakiet Przeciwlotniczych – Nitra
Centrum Szkolenia Lotniczego – Košice
5 Dywizjon Przeciwpancerny – Jelšava 
5 Brygada Artylerii – Jelšava 
1 Oddział Artylerii  
2 Oddział Artylerii Rakietowej 
3 Oddział Artylerii Rakietowej 
4 Oddział Artylerii Rakietowej 
Oddział Rozpoznania Artyleryjskiego
Bateria Dowodzenia
5 Pułk Rakietowy – Martin 
1 Bateria 
2 Bateria
3 Bateria 
4 Bateria /skadrowana/ 
5 Baza Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – Rimavská Sobota
5 Pułk Walki Elektronicznej – Nána, Kasárne kpt. Nálepku 
Kompania Walki Elektronicznej typu A
Kompania Walki Elektronicznej typu B
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu C
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu D
5 Baza Inżynieryjna – Sereď 
5 Brygada Łączności – Ružomberok
5 Centrum Łączności – Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny
5 Pułk Specjalnego Przeznaczenia – Žilina, Kasárne P. Jilemnického 
Kompania Dowodzenia
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Łączności
Kompania Wsparcia Logistycznego
Punkt Medyczny
 
W listopadzie 1996 roku Wyższą Wojskową Szkołę Lotniczą w Koszycach przeformowano w Akademię Sił Powietrznych.
 
W marcu 1999 roku wycofano z eksploatacji samolot MiG-21MF (nr boczny 7801).
 
Również w 1999 roku dokonano eksportu pierwszej partii 6 samolotów Su-22M4 oraz 6 samolotów L-29 do Angoli, druga partia obejmująca 4 samoloty Su-22M4 i 1 samolot Su-22UM3K zostały dostarczone Angoli w 2001 roku. W związku z czym wycofano ten typ samolotu kompletnie z Sił Powietrznych. Oprócz eksportu samolotów, w 1999 roku podpisano z Angolą umowę na eksport czołgów T-55AM2 w liczbie 205 sztuk, 150 sztuk dostarczono jeszcze w 1999 roku, a pozostałe 55 sztuk w 2000 roku.
 
Samochody ciężarowe marki Tatra różnych wersji są nadal podstawowymi "koniami pociągowymi" wojska. Tutaj po przybyciu na Łotwę załadunek bojowego wozu piechoty do transportu. (fot. źródło: http://www.mosr.sk/39492-sk/slovenski-vojaci-su-uz-v-lotyssku/)
 
Kolejne lata to okres stabilizacji przyjętej struktury aż do roku 2000, wtedy nastąpiły pewne zmiany, i tak 1 stycznia 2000 roku Dowództwo 3 Korpusu Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej przeformowano w Dowództwo Sił Powietrznych, które istnieje do dziś, Dowództwo Armii Republiki Słowackiej przeformowano w Dowództwo Wojsk Lądowych, a Dowództwo Logistyki przeformowano w Główny Urząd Logistyki. Następnie 1 kwietnia 2000 roku Dowództwo 1 Korpusu Armijnego przeformowano w Dowództwo Obrony Terytorialnej, natomiast Dowództwo 2 Korpusu Armijnego przeformowano w Dowództwo 1 Brygady Zmechanizowanej, doszło również do przeformowań jednostek dotychczas podporządkowanych pod dowództwa Korpusu. Zmian dokonano w dwóch krokach, część jednostek przeformowano z dniem 1 kwietnia, a drugą grupę w dniu 1 października. Poniżej prezentujemy strukturę sił zbrojnych na koniec 2000 r.
 
Tab.3 Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej - stan na 31.12.2000 r.
Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Wywiad Wojskowy – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Kontrwywiad Wojskowy – Bratislava
Urząd Duchownych Wojskowych – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Departament Szkolenia Specjalistycznego Służby Zdrowia – Pliešovce
Centrum Szkolenia Psów – Hronsek
Akademia Sił Powietrznych – Košice
Akademia Wojskowa - Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárny/Jamník, Kasárna Mokraď
Instytut Historii Wojskowej – Bratislava
Okręg Wojskowy Javorina – Kežmarok, Dukelské kasárny
Poligon Wojskowy – Kežmarok-Záľubica
Okręg Wojskowy Lešť – Lešť
Poligon Wojskowy – Lešť
Okręg Wojskowy Valaškovce – Valaškovce
Poligon Wojskowy – Kamenica nad Cirochou
Okręg Wojskowy Záhorie
Poligon Wojskowy – Turecký vrch
Poligon Wojskowy – Záhorie
Poligon Wojskowy – Kuchyňa
Sztab Generalny Armii Republiki Słowackiej - Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Instytut Topografii – Banská Bystrica, Kremnica
Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej Sił Lądowych – Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly 
5 Centrum Szkolno-Treningowe Wojsk Lądowych – Martin, Kasárna 4. československé brigády
Centrum Szkolenia Obrony Terytorialnej – Žilina 
5 Centrum Szkolenia Służby Medycznej – Žilina 
Dowództwo Garnizonu Bratysława – Bratislava, Dunajské kasárny
Pułk Ochrony – Bratislava, Kasárna na Šagátové ulici
Kwatera Główna Żandarmerii Wojskowej – Trenčín
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej – Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárne
5 Centrum Szkolno-Treningowe Wojsk Łączności – Poprad, Kasárne Pod Gerlachom 
Sztab Logistyki Sztabu Generalnego Armii RS – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Główny Urząd Logistyki Sztabu Logistyki Sztabu Generalnego Armii Republiki Słowackiej – Trenčín
5 Baza Uzbrojenia – Martin
Skład Uzbrojenia – Moldava nad Bodvou
5 Baza Map – Nemšová, Dolní kasárny
5 Skład Sprzętu Chemicznego –  Čereňany
5 Baza Części Czołgowych – Nemšová, Horní kasárny
5 Baza Materiałów Inżynieryjnych – Nové Mesto nad Váhom, Dolní kasárny
5 Baza i Warsztaty Sprzętu Łączności – Nové Mesto nad Váhom
5 Baza Zabezpieczenia Materiałowego – Poprad-Stráže
5 Baza Amunicji – Nováky
51 Skład Amunicji – Trenčín
52 Skład Amunicji – Sklené
53 Skład Amunicji – Hronsek
55 Skład Amunicji – Poprad-Stráže
56 Skład Amunicji – Nové Mesto nad Váhom
58 Skład Amunicji – Lešť, Sklad Riečky-Kóšová
5 Baza Transportowa – Hlohovec 
1 Batalion Zabezpieczenia Technicznego – Martin
1 Batalion Transportowy – Hlohovec
5 Baza Zabezpieczenia Technicznego – Nitra 
5 Centrum Służby Logistycznej – Žilina 
5 Baza Zabezpieczenia Materiałowego – Nemšová 
5 Baza Materiałów Budowlanych i Kwatermistrzowskich – Nitra 
5 Baza Materiałów Pędnych i Smarów – Zemianske Kostoľany
5 Baza Materiałowa – Nováky, Sklad Trebianka
5 Baza Żywnościowa – Nitra 
5 Baza Intendencka – Vrútky
Skład Intendencki – Martin
51 Baza Zaopatrzenia Materiałowego Lotnictwa – Zvolen
53 Baza Zaopatrzenia Obrony Powietrznej – Poprad-Stráže
Baza Logistyki i Rurociągów Transportowych – Zemianske Kostoľany
Dowództwo Wojsk Lądowych – Trenčín
Baza Szkoleniowa Sił Pokojowych UN – Nitra, Krškanské kasárny
Batalion Szybkiego Reagowania – Martin 
Batalion Obsługi Dowództwa Wojsk Lądowych - Trenčín
5 Brygada Artylerii – Jelšava
1 Brygada Zmechanizowana – Prešov
Batalion Zmechanizowany Trebišov 
Batalion Zmechanizowany Michalovce
Batalion Czołgów – Trebišov
Batalion Wsparcia Logistycznego – Prešov 
2 Brygada Zmechanizowana – Levice
Batalion Wsparcia Zabezpieczenia Bojowego – Levice
Batalion Zmechanizowany – Nitra
Batalion Zmechanizowany /skadrowany/
Batalion Czołgów – Štúrovo
Batalion Czołgów /skadrowany/
5 Mieszany Pułk Wyrzutni Rakiet – Martin  
1 Bateria 
2 Bateria 
3 Bateria
4 Bateria /skadrowana/ 
2 Batalion Rozpoznawczy –Bardejov  
Dowództwo Obrony Terytorialnej – Topoľčany, Jaselské kasárna
11 Baza Czołgów – Martin 
1 Baza Mobilizacyjna - Vajnory 
1 Brygada Artylerii – Senica, kasárny M.R.Štefánika
2 Brygada Artylerii – Brezno, Kasárne Jána Švermu 
55 Brygada Zmechanizowana – Kežmarok 
Batalion Rozpoznawczy Obrony Terytorialnej – Vajnory
1 Baza Materiałów Inżynieryjno-Technicznych – Sereď 
2 Baza Materiałów Inżynieryjno-Technicznych – Banská Bystrica 
Dowództwo Sił Powietrznych – Zvolen
36 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Nitra 
36 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego 
35 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Rožňava 
35 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Košice 
37 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Pezinok
37 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo 
371 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
372 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Hlohovec
373 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Zohor
374 Ośrodek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Šurany
31 Baza Lotnicza – Sliač 
31 Skrzydło Myśliwskie 
32 Baza Lotnicza – Piešťany 
32 Skrzydło Transportowe 
33 Baza Lotnicza – Kuchyňa 
33 Skrzydło Myśliwsko-Bombowe 
34 Baza Lotnicza – Prešov
34 Skrzydło Śmigłowców 
52 Baza Zabezpieczenia Materiałów Lotniczych – Maršová-Rašov
1 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Košice
11 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
12 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
13 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
14 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
2 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
21 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
22 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Hlohovec
23 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Šurany
24 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Skalité
3 Baza Techniczna Rakiet Przeciwlotniczych – Nitra 
Centrum Szkolenia Lotniczego – Košice
Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych – Banská Bystrica
Centrum Kontroli Operacji Powietrznych – Sliač
5 Baza Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – Rimavská Sobota 
5 Pułk Walki Elektronicznej – Nána, Kasárne kpt. Nálepku 
Kompania Walki Elektronicznej typu A
Kompania Walki Elektronicznej typu B
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu C
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu D
5 Baza Inżynieryjna – Sereď 
5 Brygada Łączności – Ružomberok 
5 Centrum Łączności – Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny
5 Pułk Specjalnego Przeznaczenia – Žilina, Kasárne P. Jilemnického 
Kompania Dowodzenia
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Łączności
Kompania Wsparcia Logistycznego
Punkt Medyczny
 
Z dniem 1 lipca 2001 roku 55 Brygadę Zmechanizowaną przeformowano w 2 Bazę Mobilizacyjną, natomiast 2 Brygadę Artylerii w 3 Bazę Mobilizacyjną.
 
Mi-17M jest obecnie podstawowym śmigłowcem transportowym, jednak powoli będzie zastępowany przez amerykańskie UH-60M. (fot. źródło: http://letiskopresov.mil.sk/18758/)
 
Z dniem 1 października 2001 roku 1 Batalion Zabezpieczenia Technicznego przeformowano w Batalion Remontowy. Doszło również do zmian w jednostkach lotniczych i obrony powietrznej. Wobec czego struktura na koniec 2001 roku już była całkiem inna.
 
Tab.4 Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej - stan na 31.12.2001 r.
Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Wywiad Wojskowy – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Kontrwywiad Wojskowy – Bratislava
Urząd Duchownych Wojskowych – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Departament Szkolenia Specjalistycznego Służby Zdrowia –Pliešovce
Centrum Szkolenia Psów – Hronsek
Akademia Sił Powietrznych – Košice
Akademia Wojskowa - Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárny/Jamník, Kasárna Mokraď
Instytut Historii Wojskowej – Bratislava
Okręg Wojskowy Javorina – Kežmarok, Dukelské kasárny
Poligon Wojskowy – Kežmarok-Záľubica
Okręg Wojskowy Lešť – Lešť
Poligon Wojskowy – Lešť
Okręg Wojskowy Valaškovce – Valaškovce
Poligon Wojskowy – Kamenica nad Cirochou
Okręg Wojskowy Záhorie
Poligon Wojskowy – Turecký vrch
Poligon Wojskowy – Záhorie
Poligon Wojskowy – Kuchyňa
Sztab Generalny Armii Republiki Słowackiej - Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Instytut Topografii –Banská Bystrica, Kremnica
Baza Szkolna Obrony Terytorialnej, Rozpoznania, Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych – Martin, Kasárna 4. československé brigády
Dowództwo Garnizonu Bratysława – Bratislava, Dunajské kasárny
Gwardia Honorowa Armii Republiki Słowackiej - Bratislava, Kasárna na Šagátové ulici
Kwatera Główna Żandarmerii Wojskowej – Trenčín
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej – Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárne
Sztab Logistyki Sztabu Generalnego Armii RS – Bratislava, Kutuzovovy kasárna
Główny Urząd Logistyki Sztabu Logistyki Sztabu Generalnego Armii Republiki Słowackiej – Trenčín
5 Baza Uzbrojenia – Martin
Skład Uzbrojenia – Moldava nad Bodvou
5 Baza Map – Nemšová, Dolní kasárny
5 Skład Sprzętu Chemicznego –  Čereňany
5 Baza Części Czołgowych – Nemšová, Horní kasárny
5 Baza Materiałów Inżynieryjnych – Nové Mesto nad Váhom, Dolní kasárny
5 Baza i Warsztaty Sprzętu Łączności – Nové Mesto nad Váhom
5 Baza Zabezpieczenia Materiałowego – Poprad-Stráže
5 Baza Amunicji – Nováky
51 Skład Amunicji – Trenčín
52 Skład Amunicji – Sklené
53 Skład Amunicji – Hronsek
55 Skład Amunicji – Poprad-Stráže
56 Skład Amunicji – Nové Mesto nad Váhom
58 Skład Amunicji – Lešť, Sklad Riečky-Kóšová
Baza Wsparcia Logistycznego – Hlohovec
1 Batalion Zabezpieczenia Technicznego – Martin
1 Batalion Transportowy – Hlohovec
Instytut Metrologii i Testowania Służb Kwatermistrzowskich – Žilina
5 Baza Materiałów Pędnych i Smarów – Zemianske Kostoľany
5 Baza Materiałowa – Nováky, Sklad Trebianka
5 Baza Intendencka – Vrútky
Skład Intendencki – Martin
51 Baza Zaopatrzenia Materiałowego Lotnictwa – Zvolen
53 Baza Zaopatrzenia Obrony Powietrznej – Poprad-Stráže
Baza Logistyki i Rurociągów Transportowych – Zemianske Kostoľany
Dowództwo Wojsk Lądowych – Trenčín
Baza Szkolna Obrony Przeciwlotniczej – Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly
Baza Szkolna Logistyki – Nitra
Baza Szkoleniowa Sił Pokojowych UN – Nitra, Krškanské kasárny
Batalion Szybkiego Reagowania – Martin
Batalion Obsługi Dowództwa Wojsk Lądowych - Trenčín
5 Brygada Artylerii – Jelšava
1 Brygada Zmechanizowana – Prešov
Batalion Zmechanizowany Trebišov  
Batalion Zmechanizowany Michalovce
Batalion Czołgów –Trebišov
Batalion Wsparcia Logistycznego – Prešov
2 Brygada Zmechanizowana – Levice
Batalion Wsparcia Zabezpieczenia Bojowego – Levice
Batalion Zmechanizowany – Nitra
Batalion Zmechanizowany /skadrowany/
Batalion Czołgów – Štúrovo
Batalion Czołgów /skadrowany/
Baza Szkolna Wojsk Rakietowych i Artylerii – Martin
1 Bateria
2 Bateria
3 Bateria
4 Bateria /skadrowana/
2 Batalion Rozpoznawczy – Bardejov   
Dowództwo Obrony Terytorialnej – Topoľčany, Jaselské kasárna
4 Baza Mobilizacyjna - Jamník
1 Baza Mobilizacyjna - Vajnory
1 Brygada Artylerii – Senica, kasárny M.R.Štefánika
3 Baza Mobilizacyjna – Brezno, Kasárne Jána Švermu
2 Baza Mobilizacyjna – Kežmarok
Batalion Rozpoznawczy Obrony Terytorialnej – Vajnory
1 Baza Materiałów Inżynieryjno-Technicznych – Sereď
2 Baza Materiałów Inżynieryjno-Technicznych – Banská Bystrica
Dowództwo Sił Powietrznych – Zvolen
2 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Nitra
1 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Rožňava
1 Baza Lotnicza – Sliač
1 Skrzydło Lotnictwa Myśliwskiego
2 Baza Lotnicza – Kuchyňa
2 Skrzydło Lotnicze
3 Baza Lotnicza – Prešov
3 Skrzydło Śmigłowców
52 Baza Zabezpieczenia Materiałów Lotniczych – Maršová-Rašov
Brygada Łączności – Vlkanová
Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych – Zvolen
Batalion Zabezpieczenia Materiałowego Sił Powietrznych – Sliač
Batalion Zabezpieczenia Technicznego Sił Powietrznych – Banská Bystrica
1 Batalion Budowy Lotnisk – Sliač
2 Batalion Budowy Lotnisk – Sliač
1 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Košice
11 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
12 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
13 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
14 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego
2 Grupa Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
21 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Mierovo
22 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Hlohovec
23 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Šurany
24 Posterunek Rozpoznania Radiolokacyjnego – Skalité
Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych – Banská Bystrica
Centrum Kontroli Operacji Powietrznych – Sliač
Baza Szkolna Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – Rimavská Sobota
5 Pułk Walki Elektronicznej – Nána, Kasárne kpt. Nálepku
Kompania Walki Elektronicznej typu A
Kompania Walki Elektronicznej typu B
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu C
Kompania Rozpoznania Elektronicznego typu D
Baza Szkolna Wojsk Inżynieryjnych – Sereď
Baza Szkolna Wojsk Łączności – Ružomberok
5 Centrum Łączności – Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny
5 Pułk Specjalnego Przeznaczenia – Žilina, Kasárne P. Jilemnického
Kompania Dowodzenia
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Rozpoznania Specjalnego
Kompania Łączności
Kompania Wsparcia Logistycznego
Punkt Medyczny
 
 
W 2001 roku wycofano ze służby wszystkie samoloty Su-25K (nr boczne 1006, 1007, 1008, 1027, 5033, 5036, 6017, 6018, 8073, 8074, 8075) oraz 1 egzemplarz Su-25UBK (nr boczny 3237), co ciekawe duża część samolotów wycofanych ze służby została sprzedana w ostatnim kwartale 2004 roku do Armenii.
 
19 czerwca 2002 roku w katastrofie lotniczej utracono samolot myśliwski MiG-29A (nr boczny 2022). Co najgorsze tego samego roku w dniu 6 listopada 2002 roku w kolejnej katastrofie utracono kolejne dwa samoloty MiG-29A (nr boczne 6829, 6830).
 
W dniu 1 lipca 2002 roku 1 Baza Materiałów Techniczno-Inżynieryjnych została przeformowana w batalion inżynieryjny, natomiast 2 Baza Materiałów Techniczo-Inżynieryjnych w batalion inżynieryjny 1 Brygady Zmechanizowanej. Sformowano również Dowództwo Sił Szkolenia i Wsparcia, a Sztab Logistyki Sztabu Generalnego Armii Republiki Słowackiej przeformowano w Dowództwo Logistyki. 5 Baza Sprzętu Czołgowego została przeformowana w Wielobranżową Bazę Zaopatrzeniową – Zachód, natomiast 5 Bazę Sprzętu Technicznego przeformowano w Wielobranżową Bazę Zaopatrzeniową – Wschód.
 
Z dniem 1 października 2002 roku rozformowano Dowództwo Obrony Terytorialnej, 1 Brygadę Artylerii, następnie przeformowano 52 Bazę Zaopatrzenia Lotniczego w Skład Amunicji Rašov. Dokonano kolejnych reorganizacji w jednostkach przeciwlotniczych. 1 Brygadę Przeciwlotniczą przeformowano w 4 Grupę Przeciwlotniczą Brygady Przeciwlotniczej, natomiast na bazie 2 Brygady Przeciwlotniczej sformowano Brygadę Przeciwlotniczą. Bazę Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych przekazano w podporządkowanie Dowództwa Sił Szkolenia i Wsparcia. 51 Skład Amunicji – Trenčín przeformowano w Skład Amunicji – Trenčín, 55 Skład Amunicji – Nové Mesto nad Váhom na Skład Amunicji – Nové Mesto nad Váhom. 58 Skład Amunicji – Lešť w Skład Amunicji – Lešť. Doszło również do reorganizacji jednostek wojsk lądowych, na bazie wydzielonych elementów 1 Brygady Zmechanizowanej sformowana została w Lekka Brygada.
 
W grudniu 2002 roku wycofano samolot MiG-21MF (nr boczny 7714). W 2002 roku również dokonano eksportu kolejnych 6 samolotów L-29.
 
1 lipca 2003 roku 5 Bazę Amunicji przeformowano w Bazę Amunicji,
 
30 września 2003 roku wycofano z eksploatacji zestawy rakiet przeciwlotniczych S-125 „Neva”.
 
1 października 2003 roku dokonano kolejnej reorganizacji, polegała ona na przemianowaniach nazewnictwa oraz reorganizacji jednostek radiotechnicznych i walki radioelektronicznej, i tak 1 Baza Lotnicza została przemianowana na Bazę Lotniczą Sliač, 3 Eskadra Transportowa 2 Skrzydła Lotniczego została podporządkowana bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych oraz przemianowana na Eskadrę Transportową. Jeśli chodzi o jednostki radiotechniczne to 1 i 2 Grupy Rozpoznania Radiolokacyjnego połączono w Batalion Rozpoznania Radiolokacyjnego, natomiast 5 Pułk Walki Elektronicznej przeformowano w Batalion Walki Elektronicznej. Ostatnią zmianą dokonaną w tym terminie była zmiana nazwy 1 Brygady Zmechanizowanej na Brygada Zmechanizowana.
 
1 lipca 2004 roku rozformowano 3 Bazę Mobilizacyjną. Natomiast w składzie Sił Powietrznych Brygadę Łączności przeformowano na Batalion Łączności. Następnie w dniu 1 października 2004 roku 3 Bazę Lotniczą przeformowano w Bazę Lotniczą Prešov, następnie 3 Skrzydło Śmigłowców w Skrzydło Śmigłowców (Mi-2, Mi-17, Mi-24D, Mi-24V).
 
We wrześniu 2004 roku dokonano wycofania ze służby śmigłowców Mi-24D (nr boczne 0100, 0101).
 
1 października 2004 roku rozformowano 51 Bazę Zaopatrzenia Materiałów Lotniczo-Technicznych w m.Zvolen, 53 Bazę Zaopatrzenia Obrony Powietrznej – Poprad, 5 Bazę i Warsztat Materiałów Łączności, Bazę Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych w Sereď oraz Bazę Szkolenia Logistyki w Nitra.
 
1 stycznia 2005 roku z części pododdziałów 5 Brygady  Artylerii sformowano Mieszany Dywizjon Artylerii Samobieżnej – Jelšava (Zuzana, Dana), który od 1 kwietnia 2005 roku przeszedł do koszar w m. Michalovce. Dywizjon podporządkowano pod Brygadę Zmechanizowaną.
 
Trzon artylerii lufowej do dziś stanowią armato-haubice "Zuzana" (fot. źródło: http://www.shdo.mil.sk/78438/?pg=1)
 
1 kwietnia 2005 roku rozformowano 5 Brygadę Artylerii – Jelšava całkowicie, a na jej bazie sformowano Dywizjon Wyrzutni Rakiet – Jelšava (a od 1 lipca 2005 roku m. Rožňava). Dywizjon podporządkowano pod Lekką Brygadę.
 
10 maja 2005 roku w katastrofie lotniczej utracono śmigłowiec szturmowy Mi-24D (numer boczny 0150).
 
1 lipca 2005 roku Dowództwo Żandarmerii Wojskowej przeformowano w Departament Żandarmerii Wojskowej podległy pod Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej.
 
1 października 2005 roku 2 Batalion Rozpoznawczy przeformowano w kompanię ISTAR, natomiast rozformowano całkowicie Batalion Walki Elektronicznej – Nána.
 
W listopadzie 2005 roku dokonano wycofania ze służby śmigłowiec Mi-24V (nr boczny 0708).
 
19 stycznia 2006 roku wycofano z użytkowania samolot An-24 (numer boczny 5605).
 
1 kwietnia 2006 roku, w podporządkowaniu pod Dowództwo Sił Powietrznych sformowano Brygadę Dowodzenia i Rozpoznania Radiolokacyjnego, dowództwo brygady mieściło się w miejscowości Zvolen, ale jej pododdziały rozmieszczone były na obszarze całej Republiki Słowackiej w miejscowościach Zvolen, Bakova Jama, Prešov, Mierovo, Voderady, Hlohovec, Močiar i Veľká Ida. Na bazie samodzielnej Eskadry Transportowej sformowano Skrzydło Lotnictwa Transportowego.  
 
W połowie 2006 roku Siły Zbrojne Republiki Słowackiej opuściły koszary w m. Jelšava.
 
Mimo planów wycofania wszystkich czołgów ze służby, Słowacja zdecydowała o pozostawieniu kompanii czołgów T-72M1 w ramach 21 batalionu. (fot. źródło: http://www.21zmpr.mil.sk/76111/?pg=1)
 
W 2006 roku samoloty MiG-29UB (nr boczne 1303, 5304) zostały przeznaczone do modernizacji do wersji MiG-29UBS, natomiast samoloty MiG-29A (nr boczne 0619, 0921, 2123, 6124, 6425, 6526, 6627, 6728) zostały zmodernizowane do wersji MiG-29AS. Na części przeznaczono samolot MiG-29A o nr bocznych 0820. Natomiast wycofano ze służby również śmigłowiec Mi-24D (nr boczny 4009).
 

1 października 2006 roku Bazę Amunicji – Martin przeformowano w Bazę Zabezpieczenia Materiałowego nr 5. W tym samym czasie dokonano dużych zmian w wojskach lądowych, Brygadę Zmechanizowano przeformowano w 2 Brygadę Zmechanizowaną, a Lekką Brygadę w 1 Brygadę Zmechanizowaną.

13 września 2007 roku 5 Pułk Specjalnego Przeznaczenia podporządkowano pod Sztab Kontroli Operacji Sztabu Generalnego.
 
Bojowe wozy piechoty BWP-1 nadal pozostają w służbie wojsk zmechanizowanych. (fot. źródło: http://www.22mprmi.mil.sk/65904/?pg=1)
 
W listopadzie i grudniu 2007 roku dokonano wycofania ze służby śmigłowców Mi-24V (nr boczne 0813, 0814, 0832).
 
W październiku 2008 roku na wskutek awarii silnika wycofano z eksploatacji śmigłowiec Mi-24V (nr boczny 0704).
 
1 czerwca 2009 roku, dokonano reorganizacji logistyki  formując Sztab Wsparcia Operacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej. Sztab ten funkcjonuje do dziś, a jego struktura jest następująca:
 
- Sztab Wsparcia Operacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej
  - Departament Kadr
  - Departament Logistyki
  - Departament Wsparcia Dowodzenia
  - Departament Finansów
  - Departament Wsparcia Sił Powietrznych
 
Sztab ma także podporządkowane sobie jednostki, od 1 czerwca 2009 roku podporządkowano mu Instytut Językowy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej, następnie 1 lipca 2009 roku podporządkowano mu Centrum Transportu Wojskowego, które istniało do 31 grudnia 2013 roku, a następnie zostało przeformowane w Biuro Wsparcia Logistycznego. Również 1 lipca 2009 roku na podporządkowano pod sztab sformowane na bazie Dowództwa Logistyki, Połączone Centrum Zarządzania Materiałowego (Trenčín), które również funkcjonowało do 31 grudnia 2013 roku. Doszło także po raz kolejny do zmiany podporządkowania 5 Pułku Specjalnego Przeznaczenia który przeszedł w podporządkowanie przeformowanego Sztabu Operacji Sztabu Generalnego.
 
1 lipca 2009 roku Skrzydło Lotnictwa Transportowego - Kuchyňa przeformowano w Skrzydło Transportowe - Kuchyňa. Natomiast Baza Lotnicza Sliač została przeformowana w Skrzydło Mieszane, a Bazę Lotniczą Prešov przeformowano w Skrzydło Śmigłowców. Z dniem 1 lipca 2009 roku rozformowano również baterię przeciwlotniczą Batalionu Szybkiego Reagowania wyposażoną w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe 9K38 „Igla” (NATO: SA-18 „Grouse”).
 
W grudniu 2009 roku dokonano wycofania ze służby śmigłowców Mi-24D (nr boczne 0149, 0215) oraz Mi-24V (nr boczny 0707).
 
Używane do dziś zestawy przeciwlotniczej 2K12 "Kub" są podstawowym orężem obrony przeciwlotniczej. (fot. źródło: http://www.mosr.sk/39602-sk/vzdusne-sily-si-precvicili-pripravenost-na-obranu-slovenskeho-vzdusneho-priestoru-v-ramci-cvicenia-air-shield-2017/)
 
Z końcem 2010 roku zlikwidowano koszary w m. Nána.
 
W czerwcu, sierpniu i wrześniu 2011 roku dokonano wycofania ze służby śmigłowców Mi-24D (nr boczne 0222, 0223) oraz Mi-24V (nr boczny 0833, 0927).
 
31 grudnia 2011 roku rozformowano Skład Uzbrojenia – Moldava nad Bodvou.
 
W połowie 2012 roku wycofano ze służby śmigłowce Mi-24V (nr boczne 0786, 0787).
 
1 lipca 2013 roku rozformowano 5 Bazę Map w m. Nemšová.
 
MiG-29AS nadal pozostaje podstawowym samolotem bojowym lotnictwa do czasu przyjęcia nowego modelu samolotu wielozadaniowego do służby. (fot. źródło: http://www.lzsliac.mil.sk/261/)
 
1 stycznia 2014 roku dokonano reorganizacji komórek organizacyjnych w Sztabie Generalnym i tak Sztab Operacji został przeformowany w Departament Sił Specjalnych.
 
1 grudnia 2014 roku rozformowano Dowództwa Sił Szkolenia i Wsparcia.
 
1 września 2015 roku, Brygadę Dowodzenia i Rozpoznania Radiolokacyjnego przeformowano w Skrzydło Dowodzenia i Rozpoznania Radiolokacyjnego, a Skrzydło Mieszane w Skrzydło Taktyczne.
 
W 2015 roku Republika Słowacji podpisała z USA umowę na dostawę 9 sztuk śmigłowców UH-60M „Black Hawk” w ramach FMS, pierwsze dwa śmigłowce o numerach bocznych 7639 i 7640 dostarczono do Skrzydła Śmigłowców w dniu 26 czerwca 2017 roku, kolejne dwa o numerach bocznych 7641 i 7642 dostarczono 12 lipca 2018 roku.
 
4 marca 2016 roku z Sił Powietrznych wycofano z użytku ostatnie samoloty An-26 (numery boczne 2506 i 3208).
 
Kompleks przeciwlotniczy S-300 to obecnie najnowocześniejszy system OPL w siłach zbrojnych Słowacji. (fot. źródło: http://www.plrb.mil.sk/300/)
 
30 października 2017 roku w bazie lotniczej Kuchyňa wylądował pierwszy z dwóch zamówionych w 2014 roku samolotów transportowych Alenia Aermacchi C-27J "Spartan", samolot o numerze bocznym 1931 wszedł w skład Skrzydła Transportowego, drugi z zamówionych samolotów o numerze bocznym 1962 przybył na Słowację w kwietniu 2018 roku.
 
W 2018 roku Siły Zbrojne Republiki Słowackiej odebrały zmodernizowane bojowe wozy piechoty BWP-2 oraz BPsV Svatava, wozy przekazano do kompanii rozpoznawczej Batalionu ISTAR oraz do jednostek zmechanizowanych. Również w 2018 roku, a dokładnie 10 lipca, Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej ogłosiło że wybrało samoloty F-16V Block 70/72 „Viper” jako następcę samolotów MiG-29, Republika Słowacji planuje zakup 14 sztuk takich maszyn.
 
Siły Zbrojne Republiki Słowackiej liczą około 17 tys. żołnierzy wg stanu na koniec 2017 roku.
 
Mapa 2 - Lokalizacja zasadniczych garnizonów Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej w 2017 roku (kliknij aby powiększyć - mapa wykorzystana z podkładem map www.openstreetmap.org)
 
Tab.5 Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej - stan na 31.12.2017 r.
Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej – Bratislava
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej – Bratislava
Ordynariat Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej – Bratislava 
Biuro Szefa Służby Medycznej – Ružomberok 
Sztab Wsparcia Operacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej – Bratislava
Instytut Językowy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej – Liptovský Mikuláš
Baza Systemów Informatycznych i Łączności – Trenčín
Biuro Wsparcia Logistycznego – Trenčín
Baza Zaopatrzenia I – Nemšová
Baza Zaopatrzenia II – Martin
Skład Amunicji – Rašov
Skład Amunicji – Nováky
Skład Amunicji – Poprad
Skład Amunicji – Sklené
Skład Amunicji – Trenčín
Centrum Testowania i Metrologii – Žilina
Baza Zaopatrzenia III – Zemianske Kostoľany
Centrum Strategicznego Zarządzania Kryzysowego – Bratislava
Narodowe Centrum Obrony Przeciwminowej oraz przed Bronią Masowego Rażenia – Nováky oraz Zemianske Kostoľany
Instytut Topografii – Banská Bystrica oraz Kremnica
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Obrony Przeciwminowej – Trenčín
Sztab Planowania Strategicznego
Departament Sił Specjalnych
5 Pułk Specjalnego Przeznaczenia – Žilina
Dowództwo Garnizonu Bratislava
Komenda Garnizonu – Martin
Komenda Garnizonu – Michalovce
Komenda Garnizonu – Nováky
Komenda Garnizonu – Poprad
Komenda Garnizonu – Prešov
Komenda Garnizonu – Rožňava
Komenda Garnizonu – Sliač
Komenda Garnizonu – Trebišov
Komenda Garnizonu – Zemianske Kostoľany
Komenda Garnizonu – Zvolen
Straż Honorowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej – Bratislava
Orkiestra Wojskowa Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej – Bratislava
Klub Garnizonowy – Bratislava
Baza Szkolno-Mobilizacyjna – Martin
Oddział – Prešov
Oddział – Poprad
Ośrodek Szkolenia – Valaskovce
Ośrodek Szkolenia – Zahorie
Dowództwo Sił Powietrznych – Zvolen
Brygada Rakiet Przeciwlotniczych – Nitra
Dywizjon Dowodzenia
1 Dywizjon Rakiet Przeciwlotniczych 
2 Dywizjon Rakiet Przeciwlotniczych 
Oddział Przeciwlotniczy 
Oddział Techniczny
Skrzydło Śmigłowców – Prešov 
Skrzydło Transportowe – Kuchyňa 
Skrzydło Taktyczne – Sliač 
Skrzydło Dowodzenia, Kontroli i Rozpoznania Radiolokacyjnego – Zvolen
Batalion Rozpoznania Radiolokacyjnego
1 kompania radiotechniczna – Michalovce
2 kompania radiotechniczna – Veľká Ida
3 kompania radiotechniczna – Ožďany
4 kompania radiotechniczna – Močiar
5 kompania radiotechniczna – Hlohovec
6 kompania radiotechniczna – Mierovo
7 kompania radiotechniczna – Prešov
8 kompania radiotechniczna – Voderady 
Brygada Zabezpieczenia Bojowego – Trenčín
Batalion Remontowy – Martin
Batalion Logistyczny – Topoľčany
Batalion Logistyczny – Hlohovec
Batalion Wsparcia Bojowego – Prešov
Dowództwo Wojsk Lądowych – Trenčín
Batalion Wsparcia Dowodzenia – Trenčín
1 Brygada Zmechanizowana – Topoľčany 
11 Batalion Zmechanizowany – Martin
12 Batalion Zmechanizowany – Nitra
13 Batalion Zmechanizowany – Levice 
Batalion Inżynieryjny – Sereď  
Batalion Ochrony przed Bronią Masowego Rażenia – Rožňava  
Dywizjon Rakietowy – Rožňava 
Kompania Rozpoznawcza – Levice 
2 Brygada Zmechanizowana – Prešov 
21 Mieszany Batalion Zmechanizowany – Trebišov    
22 Batalion Zmechanizowany – Michalovce
23 Batalion Zmotoryzowany – Trebišov 
Samodzielny Oddział Artylerii – Michalovce 
Kompania Techniczno-Inżynieryjna
Batalion ISTAR – Prešov 
Baza Mobilnych Systemów Informatycznych i Łączności – Ružomberok   
 
Ważniejsze współczesne jednostki Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej - krótka charakterystyka.
Oznaka rozpoznawcza Jednostka i jej charakterystyka
Dowództwo 1 Brygady Zmechanizowanej – jeden z dwóch głównych związków taktycznych wojsk lądowych pokrywający swoim zasięgiem głównie północno-zachodnią część kraju, w swoim składzie posiada pododdziały zmechanizowane, artylerii, saperskie oraz chemiczne.
11 Batalion Zmechanizowany – jednostka zmechanizowana wyposażona w bojowe wozy piechoty BVP-1 oraz BVP-2 jako główne uzbrojenie, jako broń przeciwpancerną używane są zestawy PPK 9M113 „Konkurs” (NATO: AT-5 „Spandrel”)oraz w wersji 9P148 „Konkurs” na podwoziu BRDM-2, jako broń wsparcia batalion używa moździerzy holowanych vz.97 o kalibrze 98mm. Jednostka ta brała udział w misjach zagranicznych m.in. w Afganistanie.
12 Batalion Zmechanizowany – jednostka zmechanizowana wyposażona w bojowe wozy piechoty BVP-2 jako główne uzbrojenie, do obrony przeciwpancernej używane są zestawy PPK 9M113 „Konkurs”, do wsparcia używane są moździerze vz.98 o kalibrze 81mm.
13 Batalion Zmechanizowany – jednostka zmechanizowana wyposażona w bojowe wozy piechoty BVP-2 jako główne uzbrojenie, do obrony przeciwpancernej używane są zestawy PPK 9M113 „Konkurs”, do wsparcia używane są moździerze vz.97 o kalibrze 98mm.
Batalion Inżynieryjny Sereď – jednostka saperska wyposażona w transportery PTS-10, mosty mobilne Tatra 813 AM 50, trały przeciwminowe „Bożena 4” oraz UOS-155.
Dywizjon Rakietowy – jednostka artylerii rakietowej wyposażona w wyrzutnie rakietowe RM-70/85 oraz wozy amunicyjne Tatra 815.
Batalion Ochrony przed Bronią Masowego Rażenia Rožňava – jednostka obrony przeciwchemicznej wyposażona w pojazdy Aligator 4x4 RCHBO, mobilne laboratoria chemiczne.
Dowództwo 2 Brygady Zmechanizowanej – jeden z dwóch głównych związków taktycznych wojsk lądowych pokrywający swoim zasięgiem głównie południowo-wschodnią część kraju, w swoim składzie posiada pododdziały zmechanizowane, artylerii, saperskie oraz rozpoznania.
21 Mieszany Batalion Zmechanizowany – pododdział pancerno-zmechanizowany wyposażony głównie w czołgi T-72M1S oraz wozy bojowe BVP-1, jako wsparcie używający moździerzy 82mm oraz 98mm.
22 Batalion Zmechanizowany – jednostka zmechanizowana wyposażona w bojowe wozy piechoty BVP-1, OT-90 oraz BPsV jako główne uzbrojenie, do obrony przeciwpancernej używane są wyrzutnie 9P135M przystosowane do PPK „Konkurs”, do wsparcia używane są moździerze vz.97 o kalibrze 98mm.
23 Batalion Zmotoryzowany – pododdział piechoty którego głównym środkiem transportu są pojazdy ciężarowe Tatra 815 w wersjach 6x6 oraz 8x8, pojazdy Aktis 4x4, Praga V3S, Land Rover Defender 110, UAZ 469B, uzbrojeniem batalionu jest głównie broń strzelecka oraz lekkie granatniki.
Batalion ISTAR – pododdział rozpoznawczy wyposażony m.in. w bojowe wozy BPsV „Svatava”, całą gamę pojazdów, wystawiający często żołnierzy do składu kontyngentów wojskowych do służby poza granicami państwa.
Samodzielny Oddział Artylerii Michalovce – pododdział artylerii wyposażony w armato haubice 155mm ShKH vz.2000 „Zuzana”.
Brygada Rakiet Przeciwlotniczych Nitra – związek taktyczny obrony przeciwlotniczej wyposażony głównie w zestawy przeciwlotnicze S-300PMU (NATO: SA-10 „Grumble”) oraz 2K12 „Kub-2M” (NATO: SA-6 „Gainful”), oraz przenośne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych 9K38 „Igła” (NATO: SA-18 „Grouse”).
Skrzydło Taktyczne Sliač – związek taktyczny lotnictwa wyposażony w samoloty MiG-29AS, MiG-29UBS oraz L-39 stanowiący główne siły lotnicze sił zbrojnych.
Skrzydło Transportowe Kuchyňa – związek taktyczny lotnictwa transportowego wyposażony w samoloty C-27J oraz L-410 FG, L-410 UVP E, oraz L-410 UVP E20, realizuje zadania lotnicze transportowe na rzecz całości sił zbrojnych.
Skrzydło Śmigłowców Prešov – związek taktyczny lotnictwa śmigłowcowego wyposażony w śmigłowce Mi-17M, Mi-17LPSZ oraz UH-60M realizuje zadania z wykorzystaniem śmigłowców dla sił zbrojnych.
Skrzydło Dowodzenia, Kontroli i Rozpoznania Radiolokacyjnego Zvolen – związek taktyczny mający za zadanie prowadzenie rozpoznania radiolokacyjnego na obszarze całego kraju, jednostka również wspiera i zabezpiecza elementy dowodzenia sił powietrznych.
5 Pułk Specjalnego Przeznaczenia Žilina – jednostka specjalna przeznaczona do działania na tyłach wroga, dalekiego rozpoznania oraz przeprowadzania operacji specjalnych, obecnie czynnie bierze udział w operacjach poza granicami państwa.
Brygada Zabezpieczenia Bojowego Trenčín – główny pododdział logistyczny wojsk lądowych, posiadający pododdziały wspierające główne związki taktyczne.
 
Opracował: Jacek Tymoczko
 
 

Please publish modules in offcanvas position.