16. Centralna Składnica Mundurowa (1952 – 1954)
16. Centralna Składnica Intendencka – JW 1382 (1954 – 1959)
17. Centralna Składnica Mundurowa – JW 1382 (1959 – 1970)
17. Centralna Składnica i Warsztaty Służby Mundurowej – JW 1382 (1970 – 1974)
17. Składnica Intendencka – JW 1382 (1974 – 1976)
3. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska – JW 1382 (1976 – 1999)
Skład Materiałowy 12. RBM – Jawidz (2000 – 2003)
Skład Materiałowy 7. RBM – Jawidz (2004 – 2011)
Skład 3. RBLog – Jawidz (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 014/Org. z dnia 9 lutego 1952 r. jako 16. Centralną Składnicę Mundurową z miejscem postoju w m. Jawidz koło Lubartowa w terminie do dnia 1 grudnia 1952 roku według etatu nr 23/65 o stanie osobowym 77 wojskowych i 19 kontraktowych. Rok później zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0304/Org. z dnia 4 września 1953 r. składnicę przeformowano w terminie do dnia 1 grudnia 1953 roku na etat nr 23/124 o stanie osobowym 146 wojskowych i 19 kontraktowych. W kolejnym roku doszło do dwóch znaczących zmian, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 095/Org. z dnia 15 kwietnia 1954 r. z dniem 1 czerwca 1954 roku jednostkę przemianowano na 16. Centralną Składnicę Intendencką. Niedługo potem zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0125/Org. z dnia 1 czerwca 1954 r. składnicy nadano numer jednostki wojskowej nr 1382. Kolejnego przeformowania dokonano na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0159/Org. z dnia 3 września 1956 r., składnicę w terminie do dnia 15 listopada 1956 roku przeformowano na etat nr 23/191 o stanie osobowym 151 wojskowych i 30 kontraktowych.
Kolejna zmiana to rok 1959, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 069/Org. z dnia 29 czerwca 1959 r. z dniem 1 lipca 1959 roku przemianowano składnicę kolejny raz, tym razem na 17. Centralną Składnicę Mundurową. Rok później zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. w terminie do dnia 1 marca 1961 roku jednostkę przeformowano na etat nr 26/71 o stanie osobowym 29 wojskowych i 4 kontraktowych.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/71 został przenumerowany na nr 53/001.
Kolejny ważny moment w historii jednostki to rok 1970, wtedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 08/Org. z dnia 26 stycznia 1970 r. w terminie do dnia 1 kwietnia 1970 roku składnicę przeformowano na etat nr 53/006 o stanie osobowym 126 wojskowych i 8 pracowników cywilnych oraz przemianowano na 17. Centralną Składnicę i Warsztaty Służby Mundurowej.Stan ten utrzymał się do roku 1974, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 04/Org. z dnia 15 stycznia 1974 r. w terminie do dnia 1 sierpnia 1974 roku jednostkę przeformowano na etat nr 52/035 o stanie osobowym 115 wojskowych i 11 pracowników cywilnych oraz zmieniono jej kolejny raz nazwę, tym razem na 17. Składnica Intendencka.
Dwa lata później na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 037/Org. z dnia 13 maja 1976 r. w terminie do dnia 1 lipca 1976 roku kolejny już raz przeformowano oraz przemianowano składnicę, przeformowano ją na etat nr 50/041 oraz składnica przyjęła nową nazwę 3. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska.
Po tych przemianach przez kolejne 25 lat historia jednostki była mniej dynamiczna, w międzyczasie w roku 1993 składnicę przekazano do Krakowskiego Okręgu Wojskowego. W związku ze zmianami dotyczącymi KOW, rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr Pf-91/Org. z dnia 7 grudnia 1998 r. składnicę przekazano w podporządkowanie Komendy Rejonu Logistycznego „Kraków”. Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Jawidz, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 12. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się również w Jawidzu. Z końcem 2003 roku w związku z rozformowaniem komendy 12. Rejonowej Bazy Materiałowej, Skład Materiałowy Jawidz przeszedł w podporządkowanie nowo sformowanej komendy 7. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w m. Dęblin-Stawy.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Jawidz na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 7. RBM i wszedł w skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 3. Regionalnej Bazy Logistycznej Jawidz.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Grzegorz Mazurek (? - ?)
 - mjr Rafał Dzido (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy I (1.XII.1952 – 31.XII.1953)
Warszawski Okręg Wojskowy (1.I.1954 - 1993)
Krakowski Okręg Wojskowy (1993 – 31.XII.1998)
Komenda Rejonu Logistycznego „Kraków” (1.I.1999 – 31.XII.1999)
12. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 31.XII.2003)
7. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2004 – 15.VII.2011)
3. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.