23. Centralna Składnica Amunicji – JW 3303 (1953 – 1974)
23. Składnica Uzbrojenia i Amunicji – JW 3303 (1974 - 1999)
Skład Materiałowy Potok (1999 – 2011)
Skład 4. RBLog – Potok (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0133/Org. z dnia 12 marca 1953 r. w terminie do dnia 1 maja 1953 roku jako 23. Centralną Składnicę Amunicji – Jednostka Wojskowa nr 3303, według etatu nr 24/43 o stanie osobowym 65 wojskowych i 5 kontraktowych. Dosyć szybko okazało się że należy zwiększyć etat jednostki, w związku z tym na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0401/Org. z dnia 19 grudnia 1953 r. w terminie do dnia 1 lutego 1954 roku składnicę przeformowano na etat nr 24/51 o stanie osobowym 124 wojskowych i 6 kontraktowych. Jednocześnie w planach mobilizacyjnych „PM-53” (z marca 1953 roku) oraz „ZPM-53” (z listopada 1955) składnica miała na czas wojenny pozostawać według etatu pokojowego. Kolejnego przeformowania dokonano zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 081/Org. z dnia 13 maja 1957 r. w terminie do dnia 1 lipca 1957 roku składnicę przeformowano na etat nr 24/67 o stanie osobowym 429 wojskowych i 8 kontraktowych. Stan ten utrzymał się prawie 4 lata, dopiero zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. w terminie do dnia 1 marca 1961 roku składnicę przeformowano kolejny już raz na etat nr 26/13 o stanie osobowym 367 wojskowych i 5 kontraktowych.
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/13 został przenumerowany na nr 61/013.
Kolejne lata to okres względnej stabilizacji, dopiero zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 063/Org. z dnia 2 sierpnia 1974 r. w terminie do 31 grudnia 1974 roku składnicę przeformowano na etat nr 61/038 o stanie osobowym 242 wojskowych i 14 pracowników cywilnych, jednocześnie zmieniając nazwę jednostki na 23. Składnica Uzbrojenia i Amunicji.
 
Po tych przemianach przez kolejne 25 lat historia jednostki była mniej dynamiczna, później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 30 września 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Potok, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 5. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w m. Nowogród Bobrzański.
 
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej licznych Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Potok na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 5. RBM i wszedł w skład 4. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 4. Regionalnej Bazy Logistycznej Potok.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Wasyl Perewidencew (1953)
 - kpt. Antoni Karwatka (1953 – 1955)
 - mjr Józef Borowski (1955 – 1960)
 - ppłk Zygmunt Bielański (1960 – 1964)
 - ppłk Jan Ławniczak (1964 – 1968)
 - płk Florian Strychalski (1968 – 1977)
 - płk Jan Woźniczka (1977 – 1985)
 - płk Ryszard Wróbel (1985 – 1996)
 - płk Roman Rzepski (7.VIII.1996 – 3.XII.1998)
 - ppłk Kazimierz Utnik (3.XII.1998 – 30.IX.1999)
 - mjr Jacek Stępniak (1.X.1999 – 17.XI.2003)
 - mjr Mieczysław Krzywania (17.XI.2003 – ?)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy IV (1953)
Śląski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 30.IX.1999)
5. Rejonowa Baza Materiałowa (1.X.1999  – 15.VII.2011)
4. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
 

© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.