Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza 33. Centralnej Składnicy Amunicji Wojsk Lotniczych – JW 1861 (1953 – 1955)
33. Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych – JW 1861 (1955 – 1961)
33. Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju – JW 1861 (1961 – 1962)
33. Składnica Amunicji – JW 1861 (1962 – 1999)
Skład Materiałowy Bezwola (2000 – 2011)
Skład 2. RBLog – Bezwola (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0401/Org. z dnia 19 grudnia 1953 r. w terminie do dnia 1 marca 1954 roku jako Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą 33. Centralnej Składnicy Amunicji Wojsk LotniczychJednostka Wojskowa nr 1861, według etatu nr 6/201 o stanie osobowym 41 wojskowych. Jednostkę sformowano w m. Bezwola. Po sformowaniu jednostki do planu mobilizacyjnego „PM-53” wpisano, że Grupa Organizacyjno-Przygotowawcza istniejąca w czasie pokoju, na czas wojny ma przejść na etat wojenny nr 06/97 oraz zmienić nazwę na 33. Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych. Po ponad roku istnienia, grupę organizacyjno-przygotowawczą na podstawie zarządzenia 0136/Org. z dnia 20 maja 1955 r. w terminie do dnia 1 lipca 1955 roku przeformowano na etat nr 6/198 o stanie osobowym 88 wojskowych i 40 kontraktowych z jednoczesną zmianą nazwy jednostki na 33. Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych, jednocześnie po tych zmianach zmieniono także w planie mobilizacyjnym etat wojennych składnicy na etat nr 06/126, etat ten również wpisano w listopadzie 1955 r. do planu mobilizacyjnego „ZPM-53”. Kolejne przeformowanie nastąpiło w 1960 roku, na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. w terminie do dnia 1 marca 1961 roku składnicę przeformowano na etat nr 26/21 o stanie osobowym 303 wojskowych i 7 kontraktowych, jednocześnie zmieniając nazwę jednostki na 33. Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.
Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 060/Org. z dnia 2 czerwca 1962 r. z dniem 15 lipca 1962 roku zmieniono nazwę jednostki na 33. Składnica Amunicji.    
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/21 został przenumerowany na nr 61/021.
Z dniem 1 czerwca 1972 roku składnicę przekazano w podporządkowanie Szefa Techniki Lotniczej MON, zmiany tej dokonano na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 017/Org. z dnia 25 marca 1972 r.
Po tych przemianach przez kolejne ponad 25 lat historia jednostki była mniej dynamiczna, później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Bezwola, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 12. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Jawidzu. Z końcem 2003 roku w związku z rozformowaniem komendy 12. Rejonowej Bazy Materiałowej, Skład Materiałowy Bezwola przeszedł w podporządkowanie komendy 9. Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w m. Warszawa-Rembertów.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczny Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Bezwola na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 9. RBM i wszedł w skład 2. Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Bezwola.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr Wiesław Kozioł (2010 - 2015)
- mjr Adam Wetoszka (9.III.2015 – 31.I.2018)
- mjr Jarosław Szczotka (9.IV.2018 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lotniczych (1953 – 31.XII.1954)
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1.I.1955 – 15.VII.1962)
Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (15.VII.1962 – 1.VI.1972)
Szef Techniki Lotniczej MON (1.VI.1972 - ?)
12. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 31.XII.2003)
9. Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2004 – 15.VII.2011)
2. Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.