13.Skład Materiałów Pędnych i Smarów – JW 1276 (1951 – 1961)
13.Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów – JW 1276 (1961 – 1999)
Skład Materiałowy Cybowo (1999 – 2011)
Skład 1. RBLog – Cybowo (2011 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostkę sformowano na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 054/Org. z dnia 24 lutego 1951 r. w terminie do dnia 1 maja 1951 r. jako 13.Skład Materiałów Pędnych i Smarów Jednostka Wojskowa nr 1276 według etatu nr 27/18 o stanie etatowym 13 wojskowych, początkowo jednostkę formowano w m. Drawsko. Jednostka weszła w skład jednostek Okręgu Wojskowego II.
Niebawem na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0126/Org. z dnia 16 maja 1951 r. skład przebazowano do m. Cybowo. Rok później zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0344/Org. z dnia 10 października 1952 r. w terminie do dnia 1 grudnia 1952 r. przeformowano skład na etat nr 27/25 o stanie osobowym 31 wojskowych.
W 1953 r. w siłach zbrojnych wprowadzono plan mobilizacyjny „PM-53”, w planie ujęto że 13.Skład MPS na czas wojenny ma się rozformować, a na jego bazie ma zostać sformowany 137.Polowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Armii, skład ten był ujęty również w następnych planach mobilizacyjnych w latach późniejszych. Warto również wspomnieć że w planach mobilizacyjnych „PM-53” oraz „ZPM-53” skład miał również zadanie zmobilizowania 55.Kompanii Cystern Samochodowych Armii, zadanie to w późniejszym okresie funkcjonowania „ZPM-53” przekazano do m. Choszczno do 7.Dywizjonu Artylerii Rakietowej. Skład miał zmobilizować również Komendę Ochrony Mienia Wojskowego Kategorii III, którą w 1954 r. przemianowano na 123.Komendę Ochrony Kat.III, komendę tą ostatecznie skreślono z planów mobilizacyjnych w 1960 roku.
Co ciekawe w poprzednim planie mobilizacyjnym „PM-1” skład na czas wojenny miał pozostawać na etacie pokojowym.
Po kolejnych 4 latach nastąpiło znaczące wzmocnienie kadrowe jednostki, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0213/Org. z dnia 21 grudnia 1957 r. w terminie do dnia 1 lutego 1958 r. skład przeformowano na etat nr 27/39 o stanie osobowym 162 wojskowych i 1 kontraktowy, a więc stan osobowy zwiększył się znacznie względem poprzedniego ustawienia składu.
W międzyczasie do użytku wprowadzono plan mobilizacyjny „PM-58”, a tam skład otrzymał zadanie mobilizacyjnego rozwinięcia 75.Samodzielnego Batalionu Cystern Samochodowych, jednostkę tę w 1962 r. przemianowano na 75.Batalion Dowozu MPS.
Stan te utrzymał się kolejne 3 lata, dopiero zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z dnia 10 grudnia 1960 r. skład przeformowano w terminie do 1 marca 1961 r. na etat nr 26/50 o stanie osobowym 154 wojskowych i 5 pracowników cywilnych, jednocześnie jednostkę przemianowano na 13.Okręgową Składnicę Materiałów Pędnych i Smarów.
W terminie do 30 września 1961 r. jednostka otrzymała dodatkowe zadanie mobilizacyjne, powierzono jej mobilizacyjne rozwinięcie nowej jednostki przeznaczonej dla wojsk frontu, tą jednostką był 87.Polowy Skład Materiałów Pędnych i Smarów Frontu, jednostka ta ujęta była w zadaniach mobilizacyjnych składnicy we wprowadzonym w 1963 roku planie mobilizacyjnym „PM-63”.
Stan taki utrzymał się dosyć długo, następne przeformowanie nastąpiło na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0117/Org. z dnia 14 sierpnia 1967 r. w terminie do dnia 1 listopada 1967 r. na etat nr 26/133 o stanie osobowym 168 wojskowych i 5 pracowników cywilnych. W 1967 r. rozpoczęła również funkcjonować przy składnicy Grupa Organizacyjna 75.Batalionu Dowozu Materiałów Pędnych i Smarów, grupa ta miała własny numer JW oraz własny etat, ale za jej mobilizacyjne rozwinięcie była odpowiedzialna 13.Okręgowa Składnica MPS.
 
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/133 został przenumerowany na nr 54/021.
 
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf-70/Org. z dnia 24 czerwca 1999 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Cybowo, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 2.Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Wałczu.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczby Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Cybowo na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 2.RBM i wszedł w skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej Cybowo.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Rafał Cieśliński (? – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy II (1951 – 31.XII.1953)
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.1954 – 31.XII.1999)
2.Rejonowa Baza Materiałowa (1.I.2000 – 15.VII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.