ZMIANY ORGANIZACYJNE 2019
STYCZEŃ
03.01.19 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 grudnia 2018 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-8” który w litewskim Siauliai pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Baltic Air Policing – dyżur PKW rozpoczyna z dniem 3 stycznia 2019 i potrwa on do 15 maja 2019 roku - PKW „Orlik-8” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 31.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-8” jest ppłk pil. Adam KALINOWSKI
 
15.01.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia IV zmianie której trzon tworzą żołnierze 15.Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany mjr Marcin SZULEWA -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany mjr Dawid BUTLAK
 
01.02.19 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym – trzon PKW o liczebności do 230 żołnierzy tworzą siły Marynarki Wojennej (fregata rakietowa ORP „Pułaski”)
 
28.02.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany płk Mariusz JANIKOWSKI
 
04.03.19 – wypadek lotniczy – samolot myśliwski MiG-29 nr boczny 40 z 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim ulega rozbiciu w okolicach m. Drgicz – pilot przeżył
 
06.03.19 – na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 6/MON z dnia 5 marca 2019 r. Narodowe Centrum Kryptologii zostaje przemianowane na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
18.03.19 – zmiana podporządkowania – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 39/MON z dnia 15 marca 2019 r. Inspektorat Informatyki zostaje podporządkowany pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
26.03.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XVII zmianie której trzon tworzą żołnierze 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XVI zmiany ppłk Jarosław BONDALSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XVII zmiany ppłk Paweł JĘDRYCZKA
 
12.04.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW SOPHIA III zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca II zmiany kmdr por. Mariusz KONOPKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca III zmiany kmdr por. pil. Cezary ZYGMUNT
 
06.06.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support X zmianie której trzon tworzą żołnierze 1.Brygady Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IX zmiany płk dypl. Piotr KRIESE -> dowodzenie przyjmuje dowódca X zmiany płk dypl. Robert MATYSEK
 
17.06.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Łotwa V zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany mjr Robert CHUPKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany mjr Daniel STANICKI
 
19.06.19 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XL zmianie której trzon tworzą żołnierze 25.Batalionu Dowodzenia 25.BKPow, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XXXIX zmiany ppłk Sławomir SKIBIŃSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca XL zmiany ppłk Piotr IDUS
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC rozformowaniu ulega Inspektorat Informatyki w Warszawie
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Centrum Zasobów Informatycznych w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Centrum Projektów Informatycznych w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Olsztynie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki w Warszawie dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
30.06.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-1/NCBC Regionalne Centrum Informatyki we Wrocławiu dotychczas podporządkowane pod Inspektorat Informatyki przechodzi w podporządkowanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 
 
01.07.19 - rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim podporządkowana pod Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
 
15.07.19 – zmiana podporządkowania i nazwy – Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie dotychczas podporządkowany pod 9.Brygadę Wsparcia Dowodzenia zostaje podporządkowany pod nowo formowane Dowództwo 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie oraz zmienia nazwę na 19.Batalion Dowodzenia
 
24.07.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW Rumunia V zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca IV zmiany mjr Dawid BUTLAK -> dowodzenie przyjmuje dowódca V zmiany mjr Jacek ĆWIĘKA
 
29.08.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej 1.Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej dotychczas wchodząca w skład 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej przechodzi w podporządkowanie 18.Dywizji Zmechanizowanej
 
29.08.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej 21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie dotychczas podporządkowana Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie 18.Dywizji Zmechanizowanej
 
29.08.19 – zmiana podporządkowania – Wojskowy Zespół Sportowy dotychczas podporządkowany pod Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zgierzu przechodzi w podporządkowanie 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia RSZ w Białobrzegach
 
 
01.09.19 – na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. rozpoczęcie formowania 18.Pułku Logistycznego w Łomży na bazie Warsztatów Technicznych w Łomży, jednostka podporządkowana jest pod Dowództwo 18.Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach – pierwszy dowódca płk Paweł GAŁĄZKA
 
07.09.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Irak VII zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Brygady Obrony Wybrzeża, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca VI zmiany płk Mariusz JANIKOWSKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VII zmiany płk Marcin ADAMSKI
 
16.09.19 – zmiana dyslokacji – Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie przechodzi z kompleksu przy ul. Aleja Warszawska 96 do kompleksu przy ul. Narutowicza 4
 
30.09.19 – przeformowanie – na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. 14.Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Suwałkach zostaje przeformowany w 14.Pułk Przeciwpancerny, równocześnie pułk zostaje podporządkowany Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
 
01.10.19 – zmiana dyslokacji – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej przechodzi z kompleksu wojskowego przy ul. Dymińska 13 w WARSZAWIE do m. ZEGRZE
 
 
01.10.19 – na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. tworzy się Szkołę Podoficerską SONDA w Zegrzu i Toruniu, szkoła podporządkowana zostaje komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
 
 
01.10.19 - rozpoczyna funkcjonowanie Dowództwo 19.Brygady Zmechanizowanej w Lublinie
 
01.10.19 - zmiana podporządkowania – 1.Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie dotychczas podporządkowany pod 1.Warszawską Brygadę Pancerną zostaje podporządkowany pod nowo formowaną 19.Lubelską Brygadę Zmechanizowaną w Lublinie
 
01.10.19 - zmiana podporządkowania – 3.Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu dotychczas podporządkowany pod 1.Warszawską Brygadę Pancerną zostaje podporządkowany pod nowo formowaną 19.Lubelską Brygadę Zmechanizowaną w Lublinie
 
 
01.10.19 - zmiana podporządkowania – Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Chełmie dotychczas podporządkowany pod 1.Warszawską Brygadę Pancerną zostaje podporządkowany pod nowo formowaną 19.Lubelską Brygadę Zmechanizowaną w Lublinie
 
  01.10.19 – sformowane zostaje Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie
 
  01.10.19 – zmiana podporządkowania – Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych w Strzepczu dotychczas podporządkowany Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych przechodzi w podporządkowanie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
 
CSLiI odz 01.10.19 – zmiana podporządkowania – Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu dotychczas podporządkowane Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przechodzi w podporządkowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
 
PKW Unifil I 08.10.19 – na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2019 r. rozpoczyna funkcjonowanie Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Libańskiej w ramach misji ONZ UNIFIL – trzon I zmiany PKW o liczebności do 250 żołnierzy tworzą żołnierze 3.Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej
 
PKW Sophia IV 14.10.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW SOPHIA IV zmianie której trzon tworzą żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca III zmiany kmdr por. pil. Cezary ZYGMUNT -> dowodzenie przyjmuje dowódca IV zmiany kmdr ppor. pil. Sebastian STYPUŁKOWSKI
 
PKW EUFOR XVIII 21.10.19 - rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW EUFOR ALTHEA XVIII zmianie której trzon tworzą żołnierze 23.Pułku Artylerii, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XVII zmiany ppłk Paweł JĘDRYCZKA -> dowodzenie przyjmuje dowódca XVIII zmiany ppłk Grzegorz PAWEŁKO
 
ORP Slazak 28.11.19 – wcielenie do służby – do służby w Marynarce Wojennej wcielona zostaje korweta patrolowa projektu 621M – ORP „ŚLĄZAK” nr burtowy 241, okręt wcielony zostaje do Dywizjonu Okrętów Bojowych 3.Flotylli Okrętów – pierwszy dowódca okrętu – kmdr ppor. Sebastian KAŁA
 
WSzW Olsztyn 31.10.19 – zmiana dyslokacji – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie, przechodzi z kompleksu wojskowego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 53 do kompleksu wojskowego przy al. Warszawskiej 96
 
 PKW KFOR XLI 04.12.19 – rotacja PKW - oficjalne przekazanie PKW KFOR XLI zmianie której trzon tworzą żołnierze 7.Batalionu Kawalerii Powietrznej 25.BKPow, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca XL zmiany ppłk Piotr IDUS -> dowodzenie przyjmuje dowódca XLI zmiany ppłk Artur ŚWIĄTEK
 
  10.12.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Łotwa VI zmianie której trzon tworzą żołnierze 9.Brygady Kawalerii Pancernej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca V zmiany mjr Daniel STANICKI -> dowodzenie przyjmuje dowódca VI zmiany mjr Krzysztof BUDZISZ
 
  10.12.19 – rotacja PKW – oficjalne przekazanie PKW Afganistan Resolute Support XI zmianie której trzon tworzą żołnierze 12.Brygady Zmechanizowanej, dowodzenie nad PKW przekazuje dowódca X zmiany płk dypl. Robert MATYSEK -> dowodzenie przyjmuje dowódca XI zmiany płk pil. Waldemar GOŁĘBIOWSKI
 
16DZ od 12.12.19 – zmiana dyslokacji – Dowództwo 16.Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka przechodzi z m. BIAŁOBRZEGI do m. OLSZTYN (ul. Jagiellońska 53)
 
9bdow odz 15.12.19 – zmiana dyslokacji – 9.Batalion Dowodzenia przechodzi z m. BIAŁOBRZEGI do m. OLSZTYN (ul. Saperska 1)
 
15.12.19 - zmiana dyslokacji - 1.Olsztyński Batalion Składowania przechodzi z m. OLSZTYN do m. CIECHANÓW (ul. Wojska Polskiego 54)
 
PKWOrlik 9 15.12.19 - Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 grudnia 2019 roku rozpoczyna działalność Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik-9” który w estońskiej bazie Ämari pełnił będzie dyżur w ramach misji NATO Baltic Air Policing - PKW „Orlik-9” składa się głównie z sił lotniczych i zabezpieczenia 32.Bazy Lotnictwa Taktycznego, dowódcą PKW „Orlik-9” jest ppłk pil. Krzysztof DUDA
 
13dtral 30.12.19 – wycofanie okrętu ze służby – ze składu 13.Dywizjonu Trałowców w Gdyni zostaje wycofany trałowiec projektu 206F ORP „MEWA” nr burtowy 623 – ostatni dowódca okrętu – kpt. mar. Bartosz FIJAŁKOWSKI
 
KG Poznan od 31.12.19 – rozformowanie – rozformowaniu ulega Komenda Garnizonu Poznań
 
  31.12.19 – rozformowanie – rozformowaniu ulega Komenda Garnizonu Wrocław
 
  31.12.19 – rozformowanie – rozformowaniu ulegają Warsztaty Techniczne w Łomży
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.