Uncategorised

15 Dywizja Piechoty – JW 2576

 

                15 Dywizja Piechoty została sformowana na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 00135/Org. z dnia 3 czerwca 1945 roku. Na miejsce postoju dowództwa dywizji wyznaczono Olsztyn. Pod koniec roku 1945 dywizja została przeformowana na etat pokojowy, jej skład był wtedy następujący:

 

 - dowództwo 15 Dywizji Piechoty – Olsztyn

 - 50 Pułk Piechoty – Olsztyn

 - 53 Pułk Piechoty – Olsztyn

 - 54 Pułk Piechoty – Olsztyn

 - 55 Pułk Artylerii – Olsztyn

 - 19 samodzielny dywizjon artylerii zmotoryzowanej – Ostróda

 - 27 samodzielny batalion łączności – Olsztyn

 - 46 samodzielny batalion saperów – Olsztyn

 - samodzielny pluton samochodowy dowództwa 15. DP – Olsztyn

 - samodzielny pluton strzelców Oddziału Informacji 15. DP – Olsztyn

 

Pod koniec 1945 doszło do dwóch zmian dyslokacyjnych, 53 Pułk Piechoty dyslokowano z Olsztyna do Ostródy, a 54 Pułk Piechoty z Olsztyna do Mrągowa.

 

Następna reorganizacja 15 Dywizji Piechoty nastąpiła w 1946 roku, rozkazem Naczelnego Dowódcy WP do dnia 31 marca 1946 przeformowana została ona na zmieniony etat w związku z czym część jednostek dywizji przeformowano na nowe etaty, a część rozformowano, warto wspomnieć że pluton samochodowy włączono w skład etatu Dowództwa Dywizji, 55 Pułk Artylerii przeformowano w  55 Pułk Artylerii Lekkiej, 19 samodzielny dywizjon artylerii zmotoryzowanej przeformowano w 19 dywizjon artylerii przeciwpancernej, na bazie 27 batalionu łączności sformowano 37 kompanię łączności, na bazie plutonu strzeleckiego powstał pluton ochrony Wydziału Informacji 15 DP.

 

W roku 1946 pojawiły się także w Wojsku Polskim czterocyfrowe numery jednostek wojskowych i tak wszystkie samodzielne jednostki otrzymały numery, poniżej skład dywizji po nadaniu numerów jednostek wojskowych:

 

 - dowództwo 15 Dywizji Piechoty – JW 2576 Olsztyn

 - 50 Pułk Piechoty – JW 2593 Olsztyn

 - 53 Pułk Piechoty – JW 3607 Ostróda

 - 54 Pułk Piechoty – JW 3642 Mrągowo

 - 55 Pułk Artylerii Lekkiej – JW 3645 Olsztyn

 - 19 dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2629 Olsztyn

 - 46 batalion saperów – JW 2624 Olsztyn

 

Rok 1947 i 1948 nie przyniósł jakichś większych zmian w składzie dywizji, poza tym że w październiku 1948 przeniesiono 55 Pułk Artylerii Lekkiej z Olsztyna do Morąga.

 

W roku 1950 przeniesiono 50 Pułk Piechoty z Olsztyna do Lidzbarku Warmińskiego. Również w roku 1950 postanowiono zmienić etat 15. DP i przeformowano ją na etat Terytorialnej Dywizji Piechoty. Rozkazem MON nr 006/Org. z 26 stycznia 1950 roku przeformowano 15. DP i jej skład był następujący:

 

 - dowództwo 15 Terytorialnej Dywizji Piechoty – JW 2576 Olsztyn

 - 50 Pułk Piechoty – JW 2593 Lidzbark Warmiński

 - 53 Pułk Piechoty – JW 3607 Ostróda

 - 54 Pułk Piechoty – JW 3642 Mrągowo

 - 55 Pułk Artylerii Lekkiej – JW 3645 Morąg

 - 19 dywizjon artylerii przeciwpancernej – JW 2629 Olsztyn

 - 54 batalion łączności – JW 1980 Olsztyn

 - 46 batalion saperów – JW 2624 Olsztyn

 - 24 batalion sanitarny – JW 2675 Olsztyn

 - 20 kompania rozpoznawcza – Olsztyn

 - 5 bateria artylerii przeciwlotniczej – Olsztyn

 - 25 kompania obrony przeciwchemicznej – Olsztyn

 - 47 kompania samochodowo-transportowa – Olsztyn

 

W roku 1951 rozkazem MON nr 0043/Org. z 17 maja 1951 rozformowano 24 batalion sanitarny, a dowództwo dywizji i jej jednostki przeniesiono na nowe etaty.

 

W roku 1952 nastąpiły zmiany w składzie 15. DP część jednostek przekazano do innych dywizji a do składu dywizji przyjęto w zamian jednostki. Oto zmiany które przeprowadzono w roku 1952:

 

 - 50 Pułk Piechoty – JW 2593 Lidzbark Warmiński przekazano do 21 Dywizji Piechoty

 - 55 Pułk Artylerii Lekkiej – JW 3645 Morąg przekazano do 21 Dywizji Piechoty

 - 54 Pułk Piechoty – JW 3642 Mrągowo przekazano do 22 Dywizji Piechoty

 

W miejsce przekazanych jednostek do składu 15 Dywizji Piechoty przybyły:

 

 - 94 Pułk Piechoty – JW 4276 Morąg ze składu 22 Dywizji Piechoty

 - 66 Pułk Piechoty – JW 1610 Olsztyn ze składu 21 Dywizji Piechoty

 - 117 Pułk Artylerii Lekkiej – JW 2469 Ostróda ze składu 21 Dywizji Piechoty

 

Od 1 stycznia 1954 roku 15 Dywizja Piechoty została przekazana w podporządkowanie Dowódcy Okręgu Wojskowego nr II, dotychczas 15. DP podlegała pod Dowódcę Okręgu Wojskowego nr I. Tego samego roku 117 Pułk Artylerii Lekkiej przeniesiono z Ostródy do Biskupca, a następnie przekazano w podporządkowanie 21 Dywizji Piechoty, w zamian do składu 15 Dywizji Piechoty z 21. DP przekazano 55 Pułk Artylerii Lekkiej – JW 3645 Morąg, który na dwa lata był w podporządkowaniu 21. DP

 

Rozkazem MON nr 0046/Org. z 22 września 1954 nakazano rozformować 15 Dywizję Piechoty a na jej miejsce do dnia 1 maja 1955 sformować 15 Dywizję Zmechanizowaną.

 

Poczet dowódców 15. DP:

 

- płk Maksymilian Nakonieczny ( VI.1945 – X.1945 )

- płk Konstanty Kontrym ( X.1945 – VI.1947 )

- płk Józef Kuropieska ( VI.1947 – X.1947 )

- płk Roman Grabowski ( X.1947 – 1949 )

- płk Józef Kamiński ( 1949 – 1951 )

- ? - ?

 

Osoby mające pełną listę dowódców 15. DP proszone są o kontakt, gdyż dane o dowódcach tej dywizji są niestety szczątkowe.

 

 

4.Pułk Strzelców Konnych „Ziemi Łęczyckiej”
 
 
                Pułk powstał 28 października 1920 roku w wyniku przemianowania 2.Pułku Strzelców Konnych, dywizjony i szwadrony które weszły w skład 4.psk miały wielkie tradycje z czasów wojny polsko-rosyjskiej. W roku 1921 pododdziały pułku przybyły do Płocka gdzie jednostka przeszła na etat pokojowy i tam stacjonował aż do wybuchy wojny w 1939. Pierwszym dowódcą pułku został ppłk Henryk Marian Borewicz, jednak ze względu na zły stan zdrowia i częste przybywania na leczeniu niebawem nastąpiła zmiana dowódcy pułku. Do roku 1924 pułk był pułkiem jazdy dywizyjnej, następnie przystąpiono do przeorganizowania go w pułk jazdy samodzielnej co wiązało się ze sformowaniem w jego składzie 4.szwadronu i szwadronu ckm. Od tego czasu pułk przydzielono w podporządkowanie 1.Brygady Jazdy, którą później przekształcono w Mazowiecką Brygadę Kawalerii, w roku 1939 latem przed wybuchem wojny pułk przekazano do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.
 
4.Pułk Strzelców Konnych miał oczywiście swoje wyróżniki, proporczyk pułku miał barwy zielono-niebiesko-białe zatwierdzone zostały one w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. Nr 3 z dnia 24 stycznia 1922 pozycja 63. Pułk obchodził swoje święto w dniu 23 maja, zatwierdzone zostało ono w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. Nr 6 z dnia 19 maja 1927 pozycja 174. Odznakę pułkową oraz jej regulamin zatwierdzono w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. Nr 46 z dnia 18 listopada 1924 pozycja 653.
 
W ramach pułku działała również Pułkowa Szkoła Podoficerska, żołnierze pułku corocznie brali udział w ćwiczeniach wojskowych, pułk był również aktywny pod względem działalności społecznej, pomagał uczyć, budować i wspomagał lokalną społeczność.
 
Mobilizację pułku do działań wojennych rozpoczęto 24 sierpnia, rezerwiści byli kierowani do formowanych i istniejących pododdziałów pułku, dzień później pułk otrzymał rozkaz aby wyruszyć w kierunku miejscowości Rościszew, gdzie pułk przebywał do 29 sierpnia. 30 sierpnia pułk przybył w rejon m. Lubowidz, gdzie zajął pozycje obronne, działając w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii następnego dnia pułk przeszedł do Sarnowa i stanął w odwodzie za prawym skrzydłem brygady. Do walki pierwszy wszedł 1.szwadron wzmocniony drużyną ckm odparł natarcie niemieckich cyklistów i samochodów pancernych pod Petrykozami. Część pułku udała się w kierunku Mławy, w tym czasie 3.szwadron w okolicach m. Narzym natknął się na niemiecką piechotę którą zmusił do wycofania. 3 września siły 4.pułku zaatakowały Narzym ale natknęły się na bardzo duży ogień artylerii i broni maszynowej 162.Pułku Piechoty niemieckiej, atak się załamał. Wobec czego 4.psk się wycofał i obsadził odcinek Kuczbork-Chojnowo. 4 września pułk odszedł w kierunku Sierpc, w godzinach popołudniowych siły pułku osiągnęły Płock, przygotowanie obrony Płocka trwało kilka dni do 8 września. Ponieważ rozkazy się zmieniły pułk razem z pododdziałami Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii został skierowany w rejon Mińska Mazowieckiego. 12 września przeszedł w rejon m. Międzeszyn i obsadził brzeg rzeki Świder. 13 września zgodnie z rozkazami Nowogródzka Brygada Kawalerii ruszyły do natarcia, 3. i 4.szwadron 4.psk wspierały nacierające pułki piechoty na lewym skrzydle brygady, w godzinach wieczornych z powodu nieudanego natarcia przełamanego silnym ogniem artylerii gen. Anders wydał rozkaz by oddziały brygady wycofały się na kierunku Kołbiel-Garwolin-Łaskarzew, w straży przedniej znajdował się 4.Pułk Strzelców Konnych. W okolice Łaskarzewa siły pułku przybyły 14 września, dalej gen. Anders nakazał ruszyć na południe po trasie Sobolew-Korytnica-Michów. 16 września pułk przesunął się w rejon m. Ostrów po czym ruszył dalej na południu, dzień później otrzymał rozkaz zajęcia m. Turek, następnego dnia doszło do walki 4.psk z nieprzyjacielem, która trwała cały dzień, nocą pułk wycofał się na południe aby wyczerpane oddziały mogły odpocząć. Zadaniem pułku było dostać się w rejon m. Rejowiec, gdzie dotarł 21 września. W między czasie pułk doznał strat w wyniku bombardowań nieprzyjaciela. Następnie pułk stoczył ciężkie boje w okolicy m. Majdan, dalej podążając na południe po wielu stratach w ludziach i sprzęcie w dniach 25/26 września szwadrony pułku zostały rozwiązane, przy czym część oddziałów została rozbrojona przez Rosjan.
 
Poczet dowódców 4.Pułku Strzelców Konnych :
 
- ppłk Henryk Marian Borewicz ( X.1920 – 18.VI.1922 )
- ppłk Jan Dembicki ( 18.VI.1922 – 23.II.1925 )
- ppłk Zygmunt Lecewicz ( 24.II.1925 – 12.IV.1929 )
- p.o. ppłk Marian Żółtowski ( 12.IV.1929 – 25.V.1929 )
- płk Mikołaj Więckowski ( 25.V.1929 – 15.III.1939 )
- mjr Michał Stempkowski ( 15.III.1939 – 26.III.1939 )
- płk Kazimierz Żelisławski ( 26.III.1939 – 17.VII.1939 )
- ppłk Zygmunt Marszewski ( 18.VII.1939 – IX.1939 )
16. Batalion Zaopatrzenia - JW 1261 (1970 - 2012)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Batalion powstał 1 października 1970 na wskutek zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 071/Org. z 10 lipca 1970 roku i wykonawczego Rozkazu Dowódcy 16.DPanc nr 081 z dnia 20 sierpnia 1970 roku. Podwaliny pod sformowanie nowej jednostki dały następujące jednostki: 62. batalion transportowy, 16. Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia oraz 45. Piekarnia Polowa. Jednostka ta od początku została rozlokowana w Elblągu. Obecnie do jej zadań należy zaopatrywanie pododdziałów 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, batalion wykonuje także zadania logistyczne na rzecz dywizji takie jak transport wojsk, zabezpieczania ruchu wojsk, dowóz zaopatrzenia. Od czasu sformowania jednostka przechodziła kilkukrotnie zmiany we własnej strukturze, ostatnie przeformowanie na nowe struktury dokonane było w roku 1996. W roku 1997 batalion otrzymał swój sztandar wojskowy. Na wskutek reorganizacji w Wojskach Lądowych w dniu 28 czerwca 2011 roku batalion został wyłączony ze składu 16. Dywizji Zmechanizowanej i przekazany został do 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. W związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi w logistyce Sił Zbrojnych podjęto decyzję o rozformowaniu batalionów zaopatrzenia, w związku z tym Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydał Rozkaz Nr PF-45/Org. z dnia 10 lutego 2012 roku, nakazujący rozformowanie batalionów zaopatrzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym 16.bzaop.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Batalion posiada odznakę pamiątkową oraz proporczyk wprowadzone decyzją nr 426/MON z 27 grudnia 2005.
 
Proporczyk na beret 16 bzaop
 
   
Oznaki rozpoznawcze 16. bzaop (po lewej wersja polowa, po prawej wyjściowa)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab,
 - 1 kompania zaopatrzenia,
 - 2 kompania zaopatrzenia,
 - kompania zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr/ppłk Henryk Gałuszka (IX.1970 – I.1980)
 - mjr/ppłk Henryk Włoch (II.1980 – X.1983)
 - mjr/ppłk Janusz Konert (X.1983 – VI.1997)
 - mjr/ppłk Jurek Neumann (VII.1997 – 31.XII.2012)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Dywizja Pancerna (1970 - 1989)
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1989 - 28.VI.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (28.VI.2011 - 31.XII.2012)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
16.Batalion Dowodzenia „Ziemi Elbląskiej” (1995 - 2018)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostka powstała na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 028/Org. z dnia 3 grudnia 1993 roku i rozpoczęła funkcjonowane z dniem 1 stycznia 1995 roku, podwaliny do stworzenia nowej jednostki dały rozformowane 43 batalion łączności, kompania ochrony i regulacji ruchu 16 Dywizji Zmechanizowanej, 32 kompania dowodzenia Szefa OPL 16 DZ oraz  48 bateria dowodzenia Szefa Artylerii 16 DZ. Jednostka od początku istnienia stacjonowała w garnizonie Elbląg. Zadaniem batalionu było zabezpieczenie Stanowiska Dowodzenia dla Dowództwa 16 DZ. Żołnierze batalionu brali również udział w misjach poza granicami kraju. 30 czerwca 2017 roku batalion zmienił podporządkowanie, jednostka przeszła w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zmiany były te związane z przeniesieniem Dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej, które przeniosło się z garnizonu Elbląg do m. Białobrzegi. Ponieważ równocześnie na miejscu w Elblągu sformowano w pierwszej połowie 2017 roku Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, postanowiono że 16 Batalion Dowodzenia zostanie w Elblągu i posłuży za bazę do sformowania oddziału który zabezpieczy działanie nowo powstałego Dowództwa. W związku z czym w ostatnim kwartale 2017 roku, rozpoczęto proces likwidacji 16 Batalionu Dowodzenia, a na jego bazie rozpoczęto formowanie nowej jednostki - Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Proces ten zakończono formalnie 31 stycznia 2018 roku. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Sztandar wojskowy batalionu został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru miasta Elbląga. Akt nadania podpisał Prezydent RP Lech Wałęsa w dniu 5 września 1995 roku. Uroczyste wręczenie sztandaru nastąpiło w dniu 14 września 1995 roku na Placu Króla Kazimierza Jagiellończyka w ramach święta 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Sztandar wręczył Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Julian Lewiński. Rodzicami chrzestnymi zostali: pani Jadwiga Szypkowska oraz płk rez. Mieczysław Pawłowski.
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 16 Batalionowi Dowodzenia.
 
1. 16 Batalionowi Dowodzenia przyjąć nazwę wyróżniającą „Ziemi Elbląskiej”.
 
DECYZJA Nr 428/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
 
 
Oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniajaca decyzje w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Swieta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Elblagu
 
1. W decyzji Nr 137/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 wrzesnia 1995 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Swieta 16 Batalionu Dowodzenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Elblagu (Dz. Rozk. MON, poz. 127) pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
„1) 16 kompanii telegraficznej 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1919-1939;”.
 
Proporczyk 16 bdow
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - 1.kompania łączności
  - 2.kompania łączności
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania węzłów bazowych
  - kompania logistyczna
  - zespół medyczny
  - zespół wsparcia teleinformatycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Ryszard Więcławski (1.I.1995 – 1998)
 - ppłk mgr inż. Roman Zalewski (1998 – 1.VII.2006)
 - ppłk Ireneusz Szkolniak (1.VII.2006 – 1.VIII.2008)
 - ppłk mgr inż. Andrzej Duda (1.VIII.2008 - 31.I.2018)
 
PODPORZĄDKOWANIE
16.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (1.I.1995 – 30.VI.2017)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.VII.2017 - 31.I.2018)
 
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk Kazimierza Pruszkowskiego (2008 - 2014)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   CWTiD MW zostało sformowane na bazie 11.Pułku Łączności Marynarki Wojennej, rozkaz nr PF-40/Org./N1 z 9 maja 2007 wydany przez Dowódcę Marynarki Wojennej nakazywał rozformowanie 11.Pułku Łączności do dnia 31 grudnia 2007 i z dniem 1 stycznia 2008 na jego bazie sformowanie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW. Zadania Centrum obejmują szeroki zakres i są to między innymi: zabezpieczenie funkcjonowania systemów łączności i dowodzenia Dowództwa MW, Centrum Operacji Morskich oraz jednostek Marynarki Wojennej, usługi logistyczne na rzecz podporządkowanych gospodarczo jednostek, zabezpieczenie obserwacji wybrzeża poprzez punkty obserwacyjne i współpraca ze Strażą Graniczną.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 594/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 11 pułku łączności Marynarki Wojennej przez Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie
 
1. Zezwalam Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie na używanie sztandaru 11 pułku łączności Marynarki Wojennej do dnia 31 grudnia 2008 r.
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
DECYZJA Nr 280/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie
 
1. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie:
1) przejmuje dziedzictwo tradycji 11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej;
2) imię patrona płk Kazimierza Pruszkowskiego.
 
2. Ustanawia sie doroczne Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w dniu 1 lipca.
 
 
DECYZJA Nr 59/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej.
 
 
STRUKTURA
 
 - komenda CWTiD MW
 - Rejon Zabezpieczenia Teleinformatycznego MW – Świnoujście
    - węzły teleinformatyczne
 - Ośrodek Dowodzenia Bojowego
    - sztab
    - kompanie łączności
    - kompania zabezpieczenia
 - Ośrodek Obserwacji Technicznej
    - kompania zabezpieczenia
    - Bojowe Centrum Informacji
       - punkty obserwacyjne
       - ruchome punkty obserwacyjne
       - punkty redowe
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Waldemar Kornatowski ( 1.I.2008 – 7.XII.2009 )
 - kmdr Roman Kreft ( 7.XII.2009 – 31.XII.2014 )
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej ( 1.I.2008 – 31.XII.2013 )
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ( 1.I.2014 - 31.XII.2014 )
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.
2.Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    2.Dywizjon  Okrętów Transportowo-Minowych został sformowany rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej nr 069/Org. z 1992 roku, przeformowanie nastąpiło 14 lipca 1992, jednostką z której formowano dywizjon była 2.Brygada Okrętów Transportowo-Minowych. Głównymi zadaniami jednostki jest stawianie zagród minowych oraz zadania transportowe na rzecz Marynarki Wojennej oraz innych rodzajów wojsk. Siły dywizjonu mają także możliwość wyładunku na nieprzygotowanym do tego brzegu. Do największych osiągnięć jednostki zalicza się zdobycie wyróżnienia przez Ministra Obrony Narodowej „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP” za osiągnięcia służbowe w roku 2002, indywidualnie wyróżnieniem „Wzorowy pododdział’ został wyróżniony ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” za udział w operacjach „Enduring Freedom” oraz „Iraqi Freedom” w latach 2002-2003.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
c) 2 dywizjonowi Okrętów Transportowo-Minowych ze Świnoujścia;
 
DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, zwaną dalej „odznaką”.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 2. DYWIZJONU OKRĘTÓW TRANSPORTOWO-MINOWYCH /WYCIĄG/
 
2. Odznakę Dywizjonu stanowi błękitna tarcza z czerwonym obrzeżem nałożona na kotwicę. W środku tarczy znajduje się stylizowany wizerunek miny morskiej w kolorze czarnym oraz sylwetka okrętu transportowo-minowego. Na dole tarczy, pod wizerunkiem okrętu umieszczona jest cyfra „2” - numer Dywizjonu. Na czerwonym obramowaniu tarczy znajduje się srebrny napis: na górze - „Okręty Transportowo-Minowe”, na dole - „Dywizjon”. Odznaka wykonana jest w metalu.
 
Oznaka rozpoznawcza 2.dOTrM
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - ORP „Toruń”, okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 825
  - ORP „Kraków” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 823
  - ORP „Lublin” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 821
  - ORP „Poznań” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 824
  - ORP „Gniezno” , okręt transportowo-minowy projektu 767, nr burtowy 822
  - ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. nr burtowy 511
  - 3 kutry transportowe projektu 716
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Waldemar Wierzykowski (14.VII.1992 - ?)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Jerzy Motowilczuk  (? - ?)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Andrzej Suplicki (? - ?)
 - kmdr Jerzy Lenda (1996 – 2002)
 - kmdr por. Dariusz Chojnacki (2002 – 2004)
 - kmdr por. Wojciech Jabłonowski (2004 – 2005)
 - kmdr por. Krzysztof Zdonek (2005 – 19.VIII.2009)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Grzegorz Okuljar (19.VIII.2009 – 3.XI.2009)
 - kmdr por. Jacek Rogalski (3.XI.2009 – 23.I.2013)
 - kmdr por. Grzegorz Okuljar (23.I.2013 - 23.II.2018)
 - cz. p.o. kmdr ppor. Marek Obrębski (23.II.2018 - 17.IV.2018)
 - kmdr por. Marek Obrębski (17.IV.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.